Main content

Inhoud

Dierproefvrij onderzoek

In de Nederlandse en Belgische proefdiercentra worden nog steeds apen, honden, katten, muizen en vele andere dieren gebruikt in experimenten. Animal Rights roept zowel de Vlaamse als de Nederlandse overheid op om meer geld beschikbaar te stellen voor onderzoek naar alternatieven. Het is de hoogste tijd om dierproeven te vervangen door moderne dierproefvrije technieken.

WAT WIJ WILLEN

  • Zo snel mogelijk dierproeven vervangen door alternatieven. Dit kan door een jaarlijkse investering van 37 miljoen euro. Hiermee kunnen de helft van alle dierproeven vervangen zijn tegen 2025.

  • Onderzoek naar alternatieven is nu nog erg versnipperd. We pleiten voor een internationale samenwerking van bedrijven, overheden en belangenorganisaties. Informatie en kennis moet gedeeld en verspreid worden.

  • Het duurt nu nog vele jaren voordat een alternatief voor een dierproef is geaccepteerd binnen de bestaande wetgeving. We willen dat deze blokkades worden weggenomen zodat dierproeven sneller vervangen kunnen worden.

WAAROM?

Meer dan 1 miljoen Europeanen hebben het burgerinitiatief ‘Stop Dierproeven’ getekend. Vele burgers maken zich druk om het leed van ruim 10 miljoen proefdieren in Europa. De Nederlandse overheid heeft verschillende rapporten naar buiten gebracht waaruit blijkt dat het mogelijk is om dierproeven te vervangen voor alternatieve testmethoden. Nu willen we dat dat deze woorden omgezet worden in daden.

BRONNEN