Main content

Inhoud

Vossen zijn nergens hun leven zeker

Nieuws: 21 december 2019
Jacht

Vossen in Nederland mogen het hele jaar met het geweer worden doodgeschoten. Daarnaast is de drijfjacht op vossen toegestaan, mag er vanaf 1 september tot 1 maart gebruik worden gemaakt van honden om vossen uit hun holen te jagen en worden veel jonge vossen gevangen met akelige kastvallen en vervolgens gedood. Eerder dit jaar verleende de provincie Zuid-Holland extra bevoegdheden aan jagers. Zij mogen ’s nachts midden in natuurgebieden met kunstlicht en nachtkijkers op vossen jagen.

Jessica Smit van Animal Rights: “Er is gedurende de dag al een landelijk hetze tegen de vos aan de gang, nu zijn ze ook ’s nachts hun leven niet meer zeker. Wij zijn samen met Fauna4Life naar de rechter gestapt. Deze dieren verdienden rust en ruimte in plaats van nachtelijke klopjachten.”

Stop de vervolging van de vos: teken NU onze petitie.

Deze toestemming is klakkeloos verleend en de vos wordt weer eens aangewezen als zondebok.

Jessica Smit, Animal Rights

INTENSIEVE NACHTELIJKE KLOPJACHTEN

De provincie Zuid-Holland staat naast de landelijke jachtpartijen overdag nu ook de nachtelijke jacht toe. Er is toestemming gegeven voor het gebruik van extra verboden middelen, zoals kunstlicht, restlichtversterkers en warmtebeeldkijkers. De toestemming is verleend voor verschillende natuurgebieden in Zuid-Holland, zoals de Biesbosch, Hollands Diep en de Nieuwkoopse Plassen.1

Ontheffingen worden aangevraagd door jagers die genieten van de jacht op de vos en routinematig door provinciebesturen verleend.

Jessica Smit, Animal Rights

Eerder dit jaar gaf de boswachter van de Nieuwkoopse Plassen aan dat er in dat gebied geen vossen afgeschoten gaan worden. De jacht wordt daar namelijk niet toegestaan. De vossen veroorzaken geen overlast en ook de weidevogels ondervinden geen probleem. Jessica Smit, Animal Rights: “Deze toestemming is klakkeloos verleend en de vos wordt weer eens aangewezen als zondebok. Een totaal ongefundeerde aanname. Wij snappen niet dat jagers toestemming vragen voor jacht in gebieden, waar ze überhaupt niet mogen komen.”

VERVOLGING

De vos wordt, door jagers en boeren, vaak aangewezen als de grootste predator van weidevogels. Door deze veronderstelling wordt er in heel Nederland intensief op vossen gejaagd, met als excuus het bewaren van het evenwicht in de natuur of het beschermen van weidevogels. In de meeste gevallen is er geen deugdelijk onderzoek verricht naar de predatie en zijn de leefomstandigheden in weidevogelgebieden ver ondermaats. In de toestemmingen die provincies verlenen, wordt vaak niet eens genoemd hoeveel vossen er in het gebied aanwezig zijn en is er al helemaal niet duidelijk wie er precies verantwoordelijk is voor de predatie van weidevogels. Jessica Smit: “Ontheffingen worden aangevraagd door jagers die genieten van de jacht op de vos en routinematig door provinciebesturen verleend.”

Lees ook: weidevogels en predatie

Toelichting juridische procedure

Eerder dit jaar verleende de provincie Zuid-Holland een ontheffing voor de nachtelijke vossenjacht ter bescherming van weidevogels. Animal Rights en Fauna4Life dienden eerst een zienswijze in. Naar de aangedragen argumenten werd niet geluisterd en de ontheffing werd verleend. Vervolgens is er een beroepsschrift opgesteld en werd de gerechtelijke procedure gestart. Binnenkort volgt de zitting.

...