Main content

Inhoud

Zuid-Holland gaat 's nachts vossen afschieten

Nieuws: 16 januari 2019
Jacht

De provincie Zuid-Holland heeft toestemming verleend om ’s nachts in natuurgebieden1 met kunstlicht en nachtkijkers op vossen te kunnen jagen. Campagneleider Jessica Smit: “Er is gedurende de dag al een landelijk hetze tegen de vos aan de gang, nu zijn ze ook ’s nachts hun leven niet meer zeker.” De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights hadden eerder al bezwaar ingediend tegen het voorgenomen besluit en stappen nu gezamenlijk samen naar de rechter.

Voor jagers is de vos een concurrent en spannende jachtbuit.

Jessica Smit, Animal Rights

Nachtelijke jachtpartijen

Vossen mogen in Nederland, gedurende het hele jaar, tussen zonsopkomst en zonsondergang, met het geweer worden gedood. Daarnaast is ook de drijfjacht op vossen toegestaan, mag er vanaf 1 september tot 1 maart gebruik worden gemaakt van (aard)honden om vossen uit hun burchten te drijven en worden veelal jonge vossen gevangen en gedood door de inzet van akelige kastvallen.

De provincie Zuid-Holland heeft toestemming verleend voor het nachtelijke gebruik van extra (verboden) middelen, zoals kunstlicht, restlichtversterkers en warmtebeeldkijkers. De aanvraag is gedaan ter bescherming van weidevogels.

Dat het slecht gaat met weidevogels is een feit. Dat komt doordat de kwaliteit van de leefgebieden van weidevogels sterk achteruit is gegaan. Ten onrechte krijgen predatoren zoals vossen de schuld

Pauline de Jong, Fauna4Life

VOSSEN KRIJGEN DE SCHULD

Het meest gebruikte argument voor de vossenjacht is de bescherming van weidevogels. Weidevogels zijn in de laatste decennia sterk in aantal achteruitgegaan. Het leefgebied van de vogels is ernstig aangetast door intensivering van de landbouw, die grotendeels op maximale productie is gericht. De vos is een predator en krijgt vaak de schuld van het teruglopen van de weidevogelstand. Zo eten vossen af en toe eieren en kuikens, maar zorgen ze er ook voor dat er minder marterachtigen zijn, die het ook gemunt hebben op eieren van weidevogels. De materie is dus complex.

Voor jagers is de vos een concurrent. Hij jaagt op wild, zoals haasachtigen en eenden, diersoorten waar jagers zelf ook graag op jagen. De vos is door zijn intelligentie een spannende jachtbuit. Dat er nog meer dan 15 andere predatoren actief zijn in Nederland (o.a. hermelijn, steenmarter, bunzing, egel, bruine kiekendief en hond) wordt door de provincie Zuid-Holland en de jagers voor het gemak genegeerd.

Alternatieven

De belangrijkste maatregel om weidevogelgebieden minder geschikt te maken voor álle predatoren, zonder alleen de vos te beschuldigen, is het verbeteren van de omstandigheden voor de weidevogels zelf door het verhogen van het waterpeil en het creëren van meer landschappelijke openheid, bijvoorbeeld door het verwijderen van bosjes en struiken. Hiermee wordt dekking en nestgelegenheid voor predatoren verwijderd en ontstaan er meer geschikte broedgebieden voor weidevogels.1

Vorig jaar vernietigde de rechter een ontheffing die de provincie Flevoland had afgegeven om ‘s nachts rondom kippenbedrijven op vossen te kunnen jagen. Animal Rights en Fauna4Life willen dat er een einde komt aan de klopjacht op de vos en stappen samen naar de rechter.

Stop de heksenjacht op de vos Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer