Main content

Inhoud

Animal Rights verbijsterd over ellendige vossenvallen

Nieuws: 6 februari 2019
Jacht

In Noord-Holland maken in ieder geval twee organisaties gebruik van ellendige vossenvallen bij de jacht op vossen: Landschap Noord-Holland en de Agrarische Natuurvereniging. Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: "Deze akelige vallen zijn mens- en dieronterend. Wilde dieren komen voor een onbekende tijd in vreselijke angst vast te zitten. Wij willen zo snel mogelijk een einde aan de landelijke hetze tegen de vos en zijn daarom een petitie gestart."

De Partij voor de Dieren heeft politieke vragen gesteld over het gebruik van de vallen.

Onder het mom van faunabeheer trekken jagers er op uit.

Jessica Smit, Animal Rights

VOSSENVALLEN

Er worden in ieder geval 15 vossenvallen geplaatst, die er voor moeten zorgen dat vossen gevangen en gedood worden. Op sociale media worden de vallen met veel vertier aangeprezen én wordt er trots geposeerd met doodgeschoten vossen.

Jessica Smit, Animal Rights: “Onder het mom van faunabeheer trekken jagers er op uit. Het is duidelijk dat ze plezier beleven aan het doden van levende en voelende wezens. Dit is voor ons onbegrijpelijk.”

In 2017 zijn er in Noord-Holland in totaal 670 vossen gedood.1 De cijfers van 2018 zijn nog niet bekend.

Dat het niet goed gaat met weidevogels in Nederland is bekend, maar de vos is de klos en krijgt hiervan vaak onterecht de schuld.

Jessica Smit, Animal Rights

De vos is de klos

Het meest gebruikte argument voor de vossenjacht is de bescherming van weidevogels. Vossen zijn predatoren en kunnen onder meer weidevogelkuikens en -eieren eten. Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland, het is algemeen bekend dat de belangrijkste reden hiervoor de intensivering van de landbouw is.1

Graslanden zijn vanuit weidevogelperspectief zowel in omvang als in kwaliteit sterk achteruitgegaan. Wat de omvang betreft is de totale hoeveelheid blijvend grasland sinds 1950 met bijna de helft (-566.000 hectare) afgenomen.2 Uit een analyse uit 2018 blijkt dat het zomaar weghalen (doodschieten) van één predator, zoals de vos, niet per definitie leidt tot hogere overleving van weidevogels. Het kan zelfs averechts werken. Er zijn namelijk meer dan 15 predatoren in Nederland actief die verantwoordelijk kunnen zijn voor de predatie van weidevogels.3

Jessica Smit, Animal Rights: "Dat het niet goed gaat met weidevogels in Nederland is bekend, maar de vos is de klos en krijgt hiervan vaak onterecht de schuld. Er worden vooral jonge vossen afgeschoten die in hun eerste herfst gaan zwerven en leeggevallen plekken worden vrijwel meteen weer opgevuld door nieuwe dieren."

PETITIE

Animal Rights wil een einde aan de landelijke heksenjacht op de vos en is een petitie gestart. Teken ook!

Stop de heksenjacht op de vos Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer