Main content

Inhoud

Wetgeving

Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse Wet op de dierproeven (Wod) staat vermeld wie dierproeven mogen uitvoeren en op welke voorwaarden.

Het is verboden een dierproef te verrichten waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende diersoorten:

  • Chimpansee (pan troglodytes)

  • Bonobo (pan paniscus)

  • Orang-oetan (pongo pygmaeus)

  • Gorilla (gorilla gorilla)

Andere proefapen zoals resus- en java-apen zijn wel toegestaan.

Het is verboden om dierproeven uit te voeren voor cosmetica (zowel de ingrediënten als het eindproduct).

Belgische wetgeving

In België is de wetgeving betreffende dierproeven een gewestelijke aangelegenheid. Dat wil zeggen dat wetgeving betreffende proefdiergebruik, het afleveren van erkenningen, het uitvoeren van inspecties etc… onder de bevoegdheid vallen van de gewestelijke overheden en overheidsdiensten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

De wetgeving is in de 3 gewesten identiek: de Europese Richtlijnen voor de bescherming proefdieren 2010 werden geïmplementeerd in de gewestelijke wetgeving, zoals verplicht is door de EC. Overheidsinitiatieven om bovenop de minimale EU-wetgeving een extra inspanning te leveren voor de bescherming van proefdieren niet op nationaal niveau, noch op gewestelijk niveau.

Wetgeving dierproeven Vlaanderen

Europese Richtlijnen wat betreft dierproeven

Het is in België (als in de rest van Europa) verboden om proeven te doen op mensapen en om dierproeven uit te voeren voor cosmetica en tabaksproducten.