Main content

Inhoud

Herplaatsen van proefdieren

Het herplaatsen van voormalige proefdieren zal een steeds grotere vlucht nemen. Met name proefhonden krijgen vaker een warm mandje. Het gaat dan in de meeste gevallen om een te veel aan gefokte beagles, of beagles die gebruikt zijn in lichte experimenten. Helaas worden nog steeds de meeste proefhonden gedood tijdens of na afloop van de dierproef.

Wij zijn een groot voorstander van het herplaatsen van voormalige proefdieren. 1 Omdat ook deze dieren een kans verdienen op een waardig leven. De daadwerkelijke oplossing is het stoppen met dierproeven. Daar blijft Animal Rights zich voor inzetten.

Critici beweren dat het herplaatsen van voormalige proefdieren gebruikt kan worden als een poging om het imago van laboratoria op te vijzelen. Bovendien zoeken asieldieren ook een huisje. Beide punten zijn waar, maar dat is nog geen reden om een dier in nood geen kans op een fijn leven te geven.

Individu

Herplaatsing laat aan de betrokken dierproefnemers en verzorgers zien dat een proefdier meer is dan datgene waar het voor gehouden wordt. Het proefdier is bij herplaatsing een individu dat de ruimte krijgt om zich te ontplooien in een warme en veilige omgeving. Animal Rights zou graag zien dat kleinere proefdieren zoals muizen, ratten, cavia's en hamsters vaker levend het proefdiercentrum verlaten.

Animal Rights schaart zich achter het standpunt van Stichting Aap, de Dierenbescherming en de Dierencoalitie: pensioenregeling voor ex-laboratorium dieren.