Main content

Inhoud

Hartstichting

De Nederlandse Hartstichting financiert projecten waarbij gebruik gemaakt wordt van dierproeven. In het kader van onderzoek naar hart- en vaatziekten worden muizen, ratten, cavia’s, vissen, honden en varkens ingezet in vaak pijnlijke experimenten. Uit een studie van Animal Rights blijkt dat deze experimenten plaatsvinden op universiteiten in binnen- en buitenland.

Onderzoekers bootsen menselijke gebreken na in de lichamen van levende dieren. Ze wekken hartfalen en beroertes op, beschadigen hartaders, versnellen aderverkalking via injecties en snijden zenuwen door zodat bepaalde lichaamsfuncties uitvallen. Deze experimenten zorgen voor stress, angst en pijn bij de proefdieren. Dit wordt mogelijk gemaakt met donaties aan de Hartstichting.

De Nederlandse Hartstichting financiert vele onderzoeken met genetisch gemanipuleerde muizen.1 Het DNA van de muizen wordt veranderd, om hen vatbaar te maken voor menselijke ziektes zoals aderverkalking. In bepaalde studies krijgen muizen een open hart operatie, of ze worden urenlang blootgesteld aan koude en opgesloten in kale metabolismekooien.2

Varkens als model voor hartziekten

In een studie uitgevoerd door Erasmus MC en gefinancierd door de Hartstichting, werden varkens ziek gemaakt.1 Hun pancreas werd beschadigd met een toxische stof, waardoor ze diabetes symptomen kregen, ze kregen een dieet te eten hoog aan cholesterol en hun nieren werden beschadigd. Dit omdat diabetes mellitus, hoge cholesterol en chronische nierziekte samenhangen met hart - en vaatziekten. Vervolgens werden er katheters bij de dieren ingeplant om de hartfunctie te meten. Twee dieren stierven door complicaties met de ingebrachte instrumenten. Een ander dier stierf voor het einde van de studie aan het opgewekte nierfalen. De overlevende dieren werden aan het einde van de studie gedood door het opensnijden van de borstkas onder verdoving en het toedienen van een elektrische schok op het hart om ventrikelfibrilleren op te wekken.

Niet alleen de Hartstichting maar ook andere Nederlandse en Belgische 'goede doelen' geven gul aan dierproeven. Animal Rights heeft een lijst van deze organisaties samengesteld.