Main content

Inhoud

STOP NACHTELIJKE VOSSENJACHTEN

Nieuws: 27 januari 2021
Jacht

De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights stappen gezamenlijk naar de rechter. Ze willen het nachtelijk afschot van vossen in Zeeland voorkomen. De toestemming geldt t/m 2025. Eerder deze maand oordeelde de rechter dat het ’s nachts afschieten van vossen in Zuid-Holland niet langer is toegestaan. Ook in Utrecht en Groningen lopen juridische procedures. De organisaties: “Het is onbegrijpelijk en bovenal afschuwelijk hoe de vos telkenmale wordt aangewezen als zondebok. Wij springen weer in de bres voor de vos. Deze heksenjacht moet echt eens afgelopen zijn.”

Teken de petitie: stop de heksenjacht op de vos

Wij springen weer in de bres voor de vos. Deze heksenjacht moet echt eens afgelopen zijn.

Animal Rights & Fauna4Life

EXTRA VERBODEN MIDDELEN

In Nederland zijn vossen nergens hun leven zeker. Ze mogen het hele jaar door overdag met het geweer worden doodgeschoten. De nachtelijke jacht is verboden en hier moet een ontheffing voor worden aangevraagd. Dat mag alleen als de populatie niet in gevaar is én als alternatieve maatregelen niet werken. De provincie moet aannemelijk maken dat naast de ruime mogelijkheden die jagers overdag al hebben, nachtelijk afschot -wettelijk gezien- nodig is.

“Dit betekent dat moet zijn aangetoond dat het belang van de fauna daadwerkelijk door vossen wordt aangetast in het hele gebied waar de toestemming geldt. Ook moet de inzet van verboden middelen gedurende de nachtelijke uren bijdragen aan een significante verbetering van het broedsucces van vogels. Op deze locaties zijn (nog) geen vossen dus deze toestemming kán helemaal niet worden verleend”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

Wat de provincie hier wil doen kan en mag niet.

Jessica Smit, Animal Rights

VESTIGING VOORKOMEN MAG NIET

De provincie Zeeland wil vestiging van de vos in twee gebieden voorkomen: op Schouwen-Duiveland en in Natura-2000 gebied de Yerseke Moer. Uit de plannen blijkt dat op Schouwen-Duiveland predatie van eieren door ratten een probleem is. In Yerseke Moer vindt veel predatie door andere soorten plaats en er is regelmatig sprake van verstoring door loslopend honden.

Vossen zijn er (nog) niet, maar predatie door vossen zou voor extra problemen kunnen zorgen, aldus de provincie. Jessica Smit van Animal Rights: “Dit is in strijd met zowel de tekst als de geest van de Wet natuurbescherming. Wat de provincie hier wil doen kan en mag niet. De wet biedt geen mogelijkheden om vergunningen te geven om te voorkomen dat een wettelijk beschermde diersoort zich in een bepaald gebied zal vestigingen.”

Lees ook: rechter verbiedt nachtelijke vossenjacht

Preventieve maatregelen zijn niet alleen ethisch verantwoord, ze werken ook nog eens beter.

Animal Rights & Fauan4Life

WAT DAN WEL?

Vanzelfsprekend maken ook de dierenbelangenorganisaties zich zorgen over het teruglopen van de weidevogelstand, maar alle pijlen richten op het bestrijden van vossen zal de weidevogels simpelweg niet redden. Dat preventieve maatregelen heel goed en zelfs beter kunnen werken dan afschot blijkt uit een rapport van Sovon Vogelonderzoek uit 2020 getiteld ‘Predatie-problematiek bij weidevogels’. De resultaten van dit rapport geven belangrijke inzichten in manieren om weidevogels te beschermen tegen een hoge predatiedruk.1

Zo stelt Sovon onder meer dat het effect van vossenafschot beperkt lijkt. Een alternatief om legsels te beschermen is het afrasteren van gebieden. In broedgebieden waar een hek met schrikdraad omheen stond, ging slechts 7 procent van de legsels verloren door predatie, terwijl dit in controlegebieden 78 procent was.

De organisaties: “Preventieve maatregelen zijn niet alleen ethisch verantwoord, ze werken ook nog eens beter. Alles wijst erop dat nog niet alle mogelijk alternatieven, waarvan bekend is dat ze effectief zijn, zijn ingezet. Wij stappen vol vertrouwen in deze procedure.”

Teken de petitie: stop de heksenjacht op de vos