Main content

Inhoud

Ook nachtelijke vossenjachten in Zeeland

Nieuws: 8 december 2020
Jacht

Na Groningen, Zuid-Holland en Utrecht wil ook de provincie Zeeland toestemming geven voor de nachtelijke vossenjacht.1 Tot en met 2025 mag er met kunstmatige lichtbronnen ’s nachts op vossen worden gejaagd. De ontheffing geldt in en rondom twee gebieden, Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer en moet predatie van grondbroedende vogels voorkomen. Animal Rights en Fauna4Life hebben een zienswijze ingediend op het voorgenomen besluit. De organisaties: “In deze gebieden komen weinig of zelfs geen vossen voor. De provincie wil vestiging van vossen voorkomen en daar extra, verboden middelen voor inzetten. De wet geeft al ruimschoots mogelijkheden om deze dieren de dood in te jagen. Wij pleiten voor een verbod op de jacht op de vos.”

Lees ook: nachtelijke klopjachten Groningen van de baan

In deze gebieden is helemaal geen sprake van predatie door vossen.

Pauline de Jong, Fauna4Life

EXTRA VERBODEN MIDDELEN

In Nederland zijn vossen nergens hun leven zeker. Ze mogen het hele jaar door overdag met het geweer worden doodgeschoten. De nachtelijke jacht is verboden en hier moet een ontheffing voor worden aangevraagd. Dat mag alleen als de populatie niet in gevaar is én als alternatieve maatregelen niet werken.

Pauline de Jong van Fauna4Life: “Voordat wat voor toestemming dan ook kan worden gegeven voor het doden van een predator, moet eerst worden vastgesteld of die predator in het gebied wel een rol speelt in de predatiedruk en zo ja, hoe groot deze rol is.” Uit de plannen blijkt dat op Schouwen-Duiveland predatie van eieren door ratten een probleem is. In Yerseke Moer vindt veel predatie door andere soorten plaats en er is regelmatig sprake van verstoring door loslopend honden.

Jessica Smit van Animal Rights: “Vossen veroorzaken hier geen problemen, want ze zijn er niet. Toch willen jagers ze doodschieten. Het moet afgelopen zijn met deze heksenjacht.”

Lees ook: weidevogels en predatie

Afschotcijfers

In Zeeland zijn de afgelopen drie jaar 1.933 vossen gedood. Het afschot neemt ieder jaar toe.1

ALTERNATIEVE MAATREGELEN

Uit de plannen van de provincie blijkt ook dat om weidevogels en kustbroeders een meer optimaal gebied te geven, de terreininrichting veranderd dient te worden. Rondom diverse eilandjes staan vossenrasters die effectief zijn. Meer gebieden zijn geschikt voor deze rasters, maar ze zijn nog niet geplaatst. Alles wijst erop dat nog niet alle mogelijk alternatieven, waarvan bekend is dat ze effectief zijn, zijn ingezet.

Pauline de Jong: “Het doel van een ontheffing moet zijn het beschermen van broedende vogels en niet het doden van zoveel mogelijk vossen.”

De vossenjacht gaat gepaard met veel leed en is bovendien niet effectief.

Jessica Smit, Animal Rights

STOP DE HEKSENJACHT

In Luxemburg was het de afgelopen vijf jaar verboden om op vossen te jagen. De achteruitgang van de biodiversiteit en vogelsoorten is duidelijk te wijten aan andere oorzaken, met name menselijk handelen, en niet aan predatie door vossen. Animal Rights is een petitie gestart tegen de jacht op de vos. De petitie is inmiddels 31.000 keer ondertekend.

Jessica Smit: “De vossenjacht gaat gepaard met veel leed en is bovendien niet effectief. Wij willen dat Nederland en België het voorbeeld van buurland Luxemburg volgen.”