Main content

Inhoud

Rechter verbiedt nachtelijke vossenjacht

Nieuws: 13 januari 2021
Jacht

Jagers in Zuid-Holland mogen niet langer in het holst van de nacht met kunstlicht en nachtkijkers op vossen schieten. De rechtbank in Den Haag heeft het besluit van de provincie vernietigd. Volgens de rechter ontbreekt een deugdelijke motivering en is het besluit onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen. Het afschot zou door gaan tot en met juni 2023.

De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights zijn opgetogen: “Wij zijn ontzettend blij met dit besluit. Vossen hoeven in ieder geval ’s nachts niet meer voor hun leven te vrezen. Deze dieren verdienen rust en ruimte in plaats van nachtelijke klopjachten.”

Vossen hoeven in ieder geval ’s nachts niet meer voor hun leven te vrezen

Animal Rights & Fauna4Life

NACHTELIJKE JACHT VERDUBBELT AFSCHOT

De provincie Zuid-Holland stond naast de landelijke bestrijding overdag ook nachtelijk afschot toe. De toestemming is verleend voor een groot deel van de provincie en verschillende Natura 2000-gebieden. Volgens de provincie is bestrijding in deze gebieden nodig om weidevogels en bodembroedende vogels te beschermen tegen predatie van vossen.

Lees ook: nachtelijke klopjachten in Zuid-Holland

Jessica Smit, Animal Rights: “Dit is een mooie overwinning, want sinds er ‘s nachts mag worden gejaagd is het afschot van vossen bijna verdubbeld. Het gaat om heel wat extra dierenleed.” Zo werden er in 2019 overdag 152 vossen en ’s nachts 136 vossen afgeschoten.

Dit is een mooie overwinning, want sinds er ‘s nachts mag worden gejaagd is het afschot bijna verdubbeld.

Jessica Smit, Animal Rights

DE VOS IS DE KLOS

De vos wordt, door jagers en boeren, vaak aangewezen als de grootste predator van weidevogels. Door deze veronderstelling wordt er in heel Nederland intensief op vossen gejaagd, met als excuus het bewaren van het evenwicht in de natuur of het beschermen van weidevogels. In de meeste gevallen is er geen deugdelijk onderzoek verricht naar de predatie en zijn de leefomstandigheden in weidevogelgebieden ondermaats.

Pauline de Jong, Fauna4Life: “De vos wordt aangewezen als zondebok, maar er is in Zuid-Holland geen enkel onderzoek dat aantoont dat de vos een gevaar vormt voor bodembroedende vogels. Weidevogels staan vooral onder druk door de intensivering van de landbouw en de afname van geschikte leefgebieden.”

Ook de rechter is van mening dat niet is aangetoond dat een toename van het aantal gedode vossen leidt tot een afname van predatie op bodembroeders. Animal Rights en Fauna4Life vinden de jacht überhaupt geen oplossing en pleiten net als in Luxemburg voor een volledig verbod op de vossenjacht. Animal Rights is een petitie gestart. Deze is inmiddels 31.000 keer ondertekend. Teken de petitie hier!

Gevolgen van de uitspraak

Het besluit van de provincie is vernietigd. Dit houdt in dat er ’s nachts niet meer op vossen geschoten mag worden. De provincie kan in hoger beroep bij de Raad van State of een nieuw besluit nemen. Bij een nieuw besluit moet de uitspraak van de rechter in acht worden genomen.

Stop de heksenjacht op de vos Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer