Main content

Inhoud

Transport

Er is een levendige handel van dieren in de veehouderij. Transportwagens vol met varkens, kippen of runderen worden vervoerd naar fokbedrijven en slachthuizen in binnen- en buitenland. Het zoveelste exces van een doorgedraaide industrie.

Varkens

Op de snelwegen rondom de slachthuizen zie je veelvuldig transportwagens met varkens rijden. Animal Rights heeft varkenstransporten gefilmd bij slachthuizen in Nederland en België. Op de gemaakte beelden en foto's zijn de doffe ogen en bekraste lichamen van de dieren goed zichtbaar.

Video: Animal Rights filmt misstanden bij Porc Meat in Zele: In de wagens zaten varkens met wonden, striemen en zwellingen.

De handel in varkens floreert: Nederlandse varkensfokkers exporteren volop biggen en vleesvarkens naar het buitenland. In 2013 gingen maar liefst 6,6 miljoen biggen en 3,5 miljoen vleesvarkens de landsgrenzen over.1 Het merendeel wordt vervoerd naar Duitsland en daarna België. Meer dan een miljoen biggen worden vervoerd naar fokbedrijven in Oost-Europa, en nog eens een half miljoen biggen gaan de andere kant op, naar Zuid-Europa. Tienduizenden varkens gaan nog een stuk verder en verlaten Europa. Ook in België wordt er flink gehandeld in varkens. In 2016 exporteerde België rond een miljoen varkens en er kwamen bijna 800.000 varkens het land binnen.2 Deze dieren worden voornamelijk over de weg vervoerd.

Kippen

Eendagskuikens, uit de kluiten gewassen vleeskippen en afgedankte leghennen worden vervoerd richting opfokbedrijven en slachthuizen. Vleeskippen en leghennen worden eerst met harde hand gevangen en in transportkooien gestopt voordat ze de weg opgaan. Eendagskuikens worden vaak ook per vliegtuig vervoerd. Maar liefst 30,8 miljoen kippen werden vanuit België naar het buitenland vervoerd. Bijna 103 miljoen eendagskuikens gingen de Belgische grens over, en er kwamen maar liefst 120,5 miljoen kippen België binnen voor de slacht. De opfokbedrijven bestelden 24 miljoen eendagskuikens.1

Kalfjes

In 2013 kwamen 850.000 kalveren naar Nederland. De dieren zijn afdankertjes van de zuivelsector en worden opgefokt om verwerkt te worden tot kalfsvlees. 23.000 kalveren werden getransporteerd naar het buitenland, waarvan 14.000 kalveren buiten Europa.2 België exporteerde in 2016 ruim 77.000 kalveren en importeerde rond de 170.000 kalveren.3

Misstanden

In kleine beperkte ruimten worden de dieren vervoerd. De bestemming, afstand en weersomstandigheden spelen een belangrijk rol in de vele misstanden die geconstateerd worden. Denk hierbij aan kalveren die in de winter vervoerd worden naar Rusland. Recentelijk nog vroor een deel van de 8.000 kippen dood die van Polen onderweg waren naar een slachthuis in Nederland.1 Niet alleen de kou, maar ook de hitte zorgt voor stress, angst en pijn. Gedurende de warme zomermaanden is het letterlijk afzien voor de dieren.