Main content

Inhoud

Naar rechter wegens jachthutten Reeuwijk

Nieuws: 1 mei 2020
Jacht

Afgelopen jaar heeft Animal Rights een handhavingsverzoek ingediend bij de burgemeester van de gemeente Reeuwijk. De organisatie heeft geconstateerd dat tientallen jachthutten in strijd met het bestemmingsplan zijn gebouwd en dus illegaal zijn neergezet. Als de hutten er inderdaad illegaal staan dan moeten deze worden gesloopt. De gemeente stelt zich op het standpunt dat Animal Rights geen belanghebbende is en legt het verzoek naast zich neer.

Campagneleider Jessica Smit: “De interne bezwarencommissie van de gemeente oordeelde in ons voordeel, maar de gemeente blijft bij haar standpunt. Ze stelt dat wij geen belanghebbende partij zijn en dus geen verzoek tot handhaving in kunnen dienen. Wij stappen naar de rechter.”

Lees ook: Animal Rights wil jachthutten Reeuwijk slopen.

Regelmatig blijven dieren half aangeschoten en gewond achter.

Jessica Smit, Animal Rights

JACHTPARADIJS: SCHIETEN VANAF EILANDJES

De Reeuwijkse Plassen zijn dertien plassen bij Bodegraven en Gouda, ten oosten van het dorp Reeuwijk. Een geliefd natuurgebied en een waar vogelparadijs wat vele recreanten trekt. Niet voor niets is een gedeelte van dit gebied aangewezen als beschermd natuurgebied.1

In Reeuwijk wordt gejaagd vanaf eilandjes en stukjes land op en tussen het water. Op de plassen zelf wordt pal naast het Natura-2000 gebied gejaagd.

Smit: "Ganzen die van de ene plas naar de andere plas vliegen zijn letterlijk de pineut. Regelmatig blijven dieren half aangeschoten en gewond achter. Afgelopen maart nog zagen wij een aangeschoten gans van een jachtpartij wegrennen. Omdat wij dit leed willen stoppen, richten wij ons sinds vorig jaar op de jachthutten.”

Lees ook: jagers in Reeuwijk gaan gewoon door

BEGINSELPLICHT TOT HANDHAVEN

Als er een overtreding wordt geconstateerd dan heeft de overheid een “beginselplicht tot handhaven”. Dit houdt in dat als er geen geldende vergunning is, de hutten moeten worden gesloopt. Om het handhaven te vergemakkelijken heeft Animal Rights een overzicht van 23 eilanden met foto’s en coördinaten van de illegale jachthutten aan de gemeente overhandigd. Smit: “Er is nog niet inhoudelijk naar ons verzoek gekeken, maar op dit moment gaat de jacht midden in het broedseizoen wel gewoon door.”

Wij stappen met vertrouwen naar de rechter.

Jessica Smit, Animal Rights

ANIMAL RIGHTS NAAR RECHTER

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft het verzoek om handhavend op te treden afgewezen. Met dit besluit gaat zij tegen het advies van haar eigen adviesorgaan in. De bezwarencommissie heeft namelijk geoordeeld en geadviseerd om het verzoek wél in behandeling te nemen. In de doelstellingen van de stichting staat immers: “Animal Rights komt op voor in het wild levende dieren en de kwaliteit van hun natuurlijke habitat; dit alles in de ruimste zin van het woord.”

De gemeente beroept zich op het feit dat de jacht ook mogelijk is zonder schiethutten. Indien dat het geval is, dan zou het ook geen probleem moeten zijn ze te verwijderen. Smit: “Feit is dat de jacht aanzienlijk wordt bemoeilijkt zonder de hutten. Er staan bouwwerken die meer weg hebben van een jachtfort dan van een hut. Met loopgraven en al. Wij stappen met vertrouwen naar de rechter.”

BELONING WEGENS VERMINKTE GANZEN

De afgelopen weken zijn er op zes verschillende locaties in de regio Zuid-Holland gedumpte en gehavende ganzenlichamen aangetroffen. Bij meerdere dieren is het borststuk verwijderd. De laatste twee vondsten zijn gedaan in Reeuwijk. Animal Rights looft een beloning uit van € 5000,- voor de tip die leidt tot de ontmaskering en veroordeling van de dader(s).