Main content

Inhoud

Animal Rights wil jachthutten Reeuwijk slopen

Nieuws: 6 augustus 2019
Jacht

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de burgemeester van de gemeente Reeuwijk. De organisatie heeft geconstateerd dat tientallen jachthutten in strijd met het bestemmingsplan zijn gebouwd en dus illegaal zijn neergezet. Campagneleider Jessica Smit, Animal Rights: “Wij hebben de burgemeester verzocht om de jachthutten af te breken. Ook jagers dienen de wet na te leven.”

Eerder dit jaar: bij de jacht in Reeuwijk gaat van alles mis

Reeuwijk is een jachtparadijs waar jagers geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Jessica Smit, Animal Rights

JACHTPARADIJS: SCHIETEN VANAF EILANDJES

De Reeuwijkse Plassen zijn dertien plassen bij Bodegraven en Gouda, ten oosten van het dorp Reeuwijk. Een geliefd natuurgebied en een waar vogelparadijs wat vele recreanten trekt. Niet voor niets is een groot gedeelte van dit gebied aangewezen als beschermd natuurgebied.1 Op de plassen bevinden zich verschillende eilandjes, die vol zijn gezet met jachthutten. Jessica Smit, Animal Rights: "Reeuwijk is een jachtparadijs waar jagers geen strobreed in de weg wordt gelegd."

ILLEGALE HUTTEN

In maart van dit jaar filmde Animal Rights vreselijke misstanden bij de jacht in Reeuwijk. Naar aanleiding van de misstanden is er verder onderzoek verricht. Daaruit blijkt dat tientallen jachthutten in Reeuwijk illegaal zijn neergezet.

Het grootste gedeelte van de plassen, de eilandjes en het land eromheen wordt in het bestemmingsplan aangewezen als “natuur met extensieve recreatie”. Elke bestemming kent zijn eigen bouwregels. Voor deze gebieden geldt dat er uitsluitend erf- en terreinafscheidingen met een bouwhoogte van ten hoogste 1 meter mogen worden gebouwd.1

De gruwelijke jachtpartijen in Reeuwijk kosten jaarlijks ruim 8.000 ganzen het leven.

Jessica Smit, Animal Rights

HANDHAVINGSVERZOEK

De overheid heeft een “beginselplicht tot handhaven” als er overtredingen worden geconstateerd. Dit houdt in dat als er geen geldende omgevingsvergunning is, de hutten moeten worden gesloopt. Jessica Smit, Animal Rights: "De gruwelijke jachtpartijen in Reeuwijk kosten jaarlijks ruim 8.000 ganzen het leven.1 Vele dieren worden geraakt en vliegen met hagel in het lijf door. Omdat we dit leed willen stoppen, richten wij ons nu op de jachthutten. Wij willen dat deze zo snel mogelijk worden afgebroken. Mocht er niet correct worden gehandeld, dan zullen wij een juridische procedure starten."