Main content

Inhoud

Jagers in Reeuwijk gaan gewoon door

Nieuws: 25 maart 2020
Jacht

Afgelopen zaterdagochtend maakte Animal Rights schokkende beelden van de ganzenjacht in Reeuwijk. Terwijl Nederland in de ban is van het coronavirus én het broedseizoen is begonnen, trekken jagers in Reeuwijk er nog steeds op uit om dieren te doden. Jessica Smit van Animal Rights: “Wij maken ons ernstig zorgen om het dierenleed dat gepaard gaat met de jacht in Reeuwijk. Telkenmale worden er gewonde en aangeschoten dieren aangetroffen die achterblijven na de jacht. Ook nu weer zagen we een gewonde en aangeschoten gans wegrennen van de jachtpartij.”

Lees ook: bij de jacht in Reeuwijk gaat van alles mis.

Burgers werd afgelopen weekend verzocht om de natuur te mijden om rust te creëren, maar jagers gaan gewoon door met hun verstorings- en dodingsactiviteiten.

Jessica Smit, Animal Rights

JAGEN RONDOM HET WATER

In Reeuwijk wordt gejaagd vanaf eilandjes en stukjes land op en tussen het water. Op de plassen zelf wordt pal naast een beschermd Natura-2000 gebied gejaagd.1 Dieren die van de ene plas naar de andere plas vliegen zijn letterlijk de pineut. Afgelopen zaterdag was Animal Rights getuige van verschillende jachtpartijen naast broed- en rustgebieden voor vogels in beheer van Staatsbosbeheer.

Jessica Smit: “Burgers werd afgelopen weekend verzocht om de natuur te mijden om dieren rust en ruimte te geven, maar jagers gaan gewoon door met hun verstorings- en dodingsactiviteiten midden in het broedseizoen.”

Animal Rights heeft de afgelopen weken van verschillende kanten meldingen ontvangen van gewonde dieren op en rondom de plassen. “Dit was voor ons de reden om weer terug te keren naar Reeuwijk.”, aldus Jessica Smit. Vorig jaar constateerde Animal Rights voor het eerst dat er van alles mis gaat bij de jacht in Reeuwijk: gewonde ganzen bleven met hagel in het lijf achter en buurtbewoners en tegenstanders van de jacht werden geïntimideerd.

GEWONDE GANS VLUCHT WEG

Animal Rights was getuige van in ieder geval drie jachtpartijen. Bij één van de jachtpartijen rende een gans aangeschoten en gewond naar het water. Zonder mogelijkheid om nog weg te vliegen. Jessica Smit: “Je ziet de paniek van het aangeschoten en vluchtende dier. Een vreselijk gezicht. Dit wens je niemand toe.”

Het is een beschaafde samenleving onwaardig om zo met levende wezens om te gaan.

Jessica Smit, Animal Rights

Volgens de gedragscode van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging moet een jager alle middelen aanwenden om dieren niet onnodig te laten lijden.1 Ook moet alle moeite worden besteed aan het met zorg binnenbrengen van geschoten dieren. Dit was hier niet het geval. Pas aan het einde van de jachtpartij staken jagers de sloot over om de daar neergevallen dieren binnen te halen.

Jessica Smit: “Deze jagers nemen het niet zo nauw met hun eigen gedragscode. De ganzenjacht zorgt voor stress, angst, pijn en bij een slecht geplaatst schot: een langdurige doodsstrijd. Het is een beschaafde samenleving onwaardig om zo met levende wezens om te gaan.”

BESCHERMDE NATUUR IN DE UITVERKOOP

De Reeuwijkse plassen zijn een geliefd natuurgebied en een waar vogelparadijs. Niet voor niets is een groot gedeelte van dit gebied door de Staatssecretaris aangewezen als beschermd natuurgebied. Jagers moeten beschikken over een gebied van 40 aangesloten hectares, voordat zij mogen jagen. In Reeuwijk is dit niet het geval, daarom wordt het beschermde natuurgebied door de gemeente aan jagers verhuurd. Misstanden bij de jacht volgen elkaar op en beschermde natuur wordt in de uitverkoop gegooid. De ganzenlichamen uit Reeuwijk worden verkocht als duurzaam en lokaal stukje vlees.

Jessica Smit: Smit: “Wij willen dat de gemeente nu eindelijk eens verantwoordelijkheid neemt en de huur beëindigt. Daarnaast roepen wij iedereen op om geen vlees te kopen van ganzen afkomstig uit Reeuwijk.”