Main content

Inhoud

Bezwaar tegen vossenafschot Noord-Holland

Nieuws: 5 maart 2021
Jacht

Na Groningen, Utrecht en Zeeland heeft ook de provincie Noord-Holland toestemming gegeven voor het nachtelijk afschieten van vossen ter bescherming van bodembroedende vogels. In al deze provincies lopen juridische procedures. Eerder dit jaar oordeelde de rechter dat het ’s nachts afschieten van vossen in Zuid-Holland niet langer is toegestaan. De dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life gaan ook in bezwaar tegen het besluit van de provincie Noord-Holland. De organisaties: “Wij springen weer in de bres voor de vos.”

Teken onze petitie voor een verbod op de vossenjacht.

Wij springen weer in de bres voor de vos.

Animal Rights & Fauna4Life

EXTRA VERBODEN MIDDELEN

In Nederland zijn vossen nergens hun leven zeker. Ze mogen het hele jaar door overdag worden doodgeschoten. De nachtelijke jacht is verboden en hier moet een ontheffing voor worden aangevraagd. De provincie moet aannemelijk maken dat naast de ruime mogelijkheden die jagers overdag al hebben, nachtelijk afschot -wettelijk gezien- nodig is.

“Dit betekent dat moet zijn aangetoond dat het belang van de fauna daadwerkelijk door vossen wordt aangetast in het hele gebied waar de toestemming geldt. Ook moet de inzet van verboden middelen bijdragen aan een verbetering van het broedsucces van vogels. Dat is helemaal niet gebeurd.”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

Lees ook: rechter verbiedt nachtelijke vossenjacht

15 JAAR VOSSENAFSCHOT

De toestemming van de provincie Noord-Holland voor de nachtelijke jacht mag gebruikt worden vanaf 1 februari tot en met half juli. Vorig jaar verleende de provincie een zelfde soort ontheffing en in de jaren daarvoor ook. De openbare afschotcijfers lopen terug tot en met 2006. Al jarenlang worden vossen in Noord-Holland gedood, is de populatie vossen min of meer stabiel en neemt het broedsucces van weidevogels af.

Veel deskundigen geven aan dat het willekeurig doden van vossen volkomen zinloos is. Aangezien hun rol in predatie (als die er al is) vervolgens door verschillende andere dieren kan worden overgenomen.12 Als je vossen bestrijdt, springt een ander dier in het ontstane gat en als je ook die gaat bestrijden, staat er weer een ander klaar. Zelfs als er geen enkele vos meer in Nederland zou zijn dan alsnog overleven grutto’s het statistisch gezien niet. 3

Jagers werpen zich op als beschermers van weidevogels en schuiven de nachtelijke jacht op vossen naar voren als oplossing.

Jessica Smit, Animal Rights

EEN ANDER LANDSCHAP

Een veranderende natuurinclusieve landbouw, waarbij wordt geproduceerd met oog voor de omgeving, is de enige acceptabele oplossing om zowel weidevogels als hun predatoren te beschermen. “Het stoppen van de teruggang van de grutto moet je namelijk aanpakken op landschapsschaal en dat kan niet zonder een transitie naar een landbouw met veel minder kunstmest, krachtvoer, bestrijdingsmiddelen, mestinjectie en diepteontwatering”, aldus RUG-hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma.1

Weidevogels staan vooral onder druk door de intensivering van de landbouw en de afname van geschikte leefgebieden. “Jagers werpen zich op als beschermers van weidevogels en schuiven de nachtelijke jacht op vossen naar voren als oplossing, maar over de werkelijke oorzaak van de achteruitgang in weidevogels wordt amper gesproken. Een veranderende landbouw is de enige acceptabele oplossing om zowel weidevogels als hun predatoren te beschermen”, zegt Jessica Smit van Animal Rights.

Animal Rights pleit vanzelfsprekend voor een volledig einde aan de vee-industrie en een transitie naar een plantaardig voedingspatroon.