Main content

Inhoud

Actie tegen de jacht in Wijdewormer

Nieuws: 27 september 2020
Jacht

De hunt saboteurs van Animal Rights demonstreerden afgelopen zaterdag tegen de jacht in Wijdewormer, Noord-Holland. Animal Rights maakt zich ernstig zorgen om het dierenleed dat gepaard gaat met de jacht op ganzen. Ook nu weer zagen de activisten hoe een hond met gewonde dieren speelt en hoe jagers ganzen doelbewust laten lijden. Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Deze jagers geven geen zier om de dieren die vlak voor hun neus duidelijk lijden en een ware doodsstrijd doormaken. Hoe kan je zo harteloos zijn?"

Ook uit Noord-Holland: Kollie werd kapotgeschoten door jagers

Het is toch van den zotte dat er wordt gejaagd op enkele meters van slaap- en rustplaatsen voor vogels en andere dieren?

Jessica Smit, Animal Rights

POLDER WORDT OORLOGSGEBIED

Bijna elk weekend veranderd de rustige polder van Wijdewomer in een waar oorlogsgebied. Tot in de wijde omtrek zijn de schoten te horen. Opmerkelijk is dat de jagers zich verschansen langs één lange rechte weg die dwars door het gebied loopt.

Wijdewormer is een polder en droogmakerij in de Zaanstreek. De polder wordt voor een groot gedeelte omsloten door Natura 2000-gebieden, een Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.1 Het gebied is aangewezen als slaap- en rustplaats en foerageergebied voor verscheidene vogels en zoogdieren.

JAGEN NAAST BESCHERMDE NATUUR

Afgelopen zaterdag hadden de jagers zich verstopt op één van hun vaste plekken. In de weilanden aan de voet van de dijk. Deze dijk is ook de scheiding tussen het Natura 2000-gebied én de landbouwgebieden. Aan de ene kant van de dijk bevinden ganzen zich in een beschermd natuurgebied, maar zodra ze de dijk overvliegen worden ze doorzeefd met hagel. “Helaas is dit niet de eerste keer dat wij dit tegenkomen. Het is toch van den zotte dat er wordt gejaagd op enkele meters van slaap- en rustplaatsen voor vogels en andere dieren?”, zegt Jessica Smit.

Ook in Zuid-Holland wordt er pal naast beschermde natuurgebieden gejaagd.

In het verleden werden er ook betaalde jachtreizen aangeboden naar dit gebied. Tegen bedragen van duizenden euro’s konden buitenlandse jagers in de Zaanstreek op ganzen komen schieten.1

Er gaat van alles mis bij de ganzenjacht in Nederland. Jagers wanen zich heer en meester en worden amper gecontroleerd.

Jessica Smit, Animal Rights

KOPLOPER GANZENSLACHTINGEN

In Noord-Holland worden de meeste ganzen doodgeschoten. In 2018 ging het om maar liefst 89.532 individuen.1 Smit: “Het doodschieten van enkele dieren uit een groep zorgt er letterlijk voor dat families uit elkaar worden gerukt. Daarnaast zijn ganzen grote vogels en een moeilijke diersoort om te bejagen. Er gaat van alles mis bij de ganzenjacht in Nederland. Jagers wanen zich heer en meester en worden amper gecontroleerd.”

DUURZAME OPLOSSINGEN

Animal Rights vindt het onbegrijpelijk dat provincies, jagers en boeren “oplossingen” blijven zoeken in het doden van dieren. De toenemende stikstof in de bodem maakt een hogere landbouwproductie mogelijk, maar zorgt tegelijk voor superieur ganzenvoedsel: groen en eiwitrijk gras. Zolang er voldoende voedsel en broedplekken in Nederland aanwezig zijn, zal de populatie ganzen blijven toenemen. De intensieve veehouderij heeft van ons land een ganzen-Walhalla gemaakt.

De dierenrechtenorganisatie pleit voor alternatieve en niet-dodelijke methoden. Er moeten ganzengebieden ingericht worden waar de dieren rust en ruimte krijgen. De gebieden waar niet gebroed, gerust en gegeten mag worden kunnen onaantrekkelijk worden gemaakt door het omploegen van oogstresten, verbouwen van andere soorten gewassen, het aanbrengen van barrières tussen water en land en het gebruik van lasers. Een veranderende landbouw, met natuurinclusief werkende boeren, zoals dat ook voor weidevogels wordt bepleit, is de beste garantie voor een robuuste natuur met wilde dieren in balans.