Main content

Inhoud

Vossenjacht ligt voor de tweede keer stil

Nieuws: 28 maart 2022
Jacht

De nachtelijke vossenjacht in Zuid-Holland ligt voor de tweede keer stil. Dit komt door een uitspraak van de Raad van State in een procedure aangespannen door Animal Rights en Fauna4Life.1 Vorig jaar januari vernietigde de rechtbank Den Haag gelukkig het besluit van de provincie Zuid-Holland om in het holst van de nacht op vossen te schieten. De provincie ging in hoger beroep bij de Raad van State en nam jammer genoeg ook een nieuw besluit dat het afschot weer mogelijk maakte. De Raad van State heeft het afschot stilgelegd, totdat er een inhoudelijke beslissing is genomen in het hoger beroep. De organisaties: “Wij zijn ontzettend blij met deze voorlopige uitspraak. Vossen hoeven in ieder geval ’s nachts niet meer voor hun leven te vrezen.”

Lees ook: rechter verbiedt nachtelijke vossenjacht

De vos wordt aangewezen als zondebok.

Pauline de Jong, Fauna4Life

JACHT IN NATURA 2000-GEBIEDEN

Het nachtelijk afschot gold in een groot gedeelte van de provincie, zoals weidevogelgebieden, beschermde Natura 2000-gebieden en 5 kilometer daaromheen. Uit navraag van de organisaties blijkt dat in een groot deel van de gebieden, in beheer van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, het afschot van vossen niet eens wordt toegestaan. Zo vertelt de boswachter van de Nieuwkoopse Plassen in het AD: "We hebben hier drie weidevogelgebieden, daar zitten voldoende vogels die zichzelf kunnen verdedigen. Af en toe wordt er eentje gepakt, maar dat is de natuur. De vossen veroorzaken hier geen overlast."1

Pauline de Jong, Fauna4Life: “De vos wordt aangewezen als zondebok, maar er is in Zuid-Holland niet één onderzoek dat aantoont dat de vos een gevaar vormt voor bodembroedende vogels. Weidevogels staan vooral onder druk door de intensivering van de landbouw en de afname van geschikte leefgebieden. Daar moeten oplossingen voor worden gezocht.”

Er gaat ontzettend veel dierenleed gepaard met de vossenjacht.

Jessica Smit, Animal Rights

DE VOS IS DE KLOS

De vos wordt, door jagers en boeren, vaak aangewezen als de grootste predator van weidevogels. Door deze misvatting wordt er in heel Nederland intensief op vossen gejaagd. Verliezen door natuurlijke vijanden zijn niettemin een normaal verschijnsel bij weidevogels. Sovon Vogelonderzoek stelt: "(…) dat de toegenomen predatordichtheid vooral een probleem vormt in gebieden met een relatief lage habitatkwaliteit, terwijl in habitats waar de kwaliteit wel op orde is er kennelijk voldoende mogelijkheden zijn voor weidevogels om dit op te vangen." Ook volgens Vogelbescherming Nederland is predatie zeker niet de belangrijkste oorzaak van de kritieke weidevogelstand. Dat blijkt uit tal van wetenschappelijke studies. De reden van de terugloop moet vooral worden gezocht in een afname van geschikte leefgebieden door intensivering van de landbouw.1

Jaarlijks worden er in Nederland tussen de 12.000 en 14.000 vossen doodgeschoten. Animal Rights en Fauna4Life vinden de inzet van het geweer überhaupt geen oplossing. “Er gaat ontzettend veel dierenleed gepaard met de vossenjacht, zowel overdag als ’s nacht. Wij willen een einde aan deze vreselijke heksenjacht”, zegt Jessica Smit van Animal Rights.

Lees ook: afgrijselijke cijfers: 41.000 vossen gedood