Main content

Inhoud

Politieke vragen demonstratieverbod Hoeksche Waard

Nieuws: 2 februari 2020
Jacht

Vorig jaar verbood de burgemeester van de Hoeksche Waard twee keer een demonstratie tegen de jacht. Animal Rights maakte bezwaar en dit bezwaar is gegrond verklaard. Bij één van de confrontaties verklaarde de politie dat de burgemeester demonstraties tegen de jacht niet langer accepteert. Naar aanleiding van deze uitspraak vroeg lokale politieke partij Cromstrijen”98 HW1 de burgemeester om opheldering. Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Wij voeren sinds 2015 actie in de Hoeksche Waard. Dit was de eerste keer dat in korte tijd twee demonstraties werden verboden. De politie verklaarde zelfs dat de burgemeester demonstraties tegen de jacht in de Hoeksche Waard op voorhand niet langer accepteert. Een grove schending van de grondrechten van onze activisten.”

Lees ook: CDA burgemeester verklaart Hoeksche Waard verboden terrein.

Burgemeesters en politie moeten zich juist tot het uiterste inspannen om demonstreren mogelijk te maken, over welk onderwerp dan ook.

Jessica Smit, Animal Rights

OP VOORHAND VERBODEN

Tijdens de demonstratie afgelopen augustus werden activisten van Animal Rights staande gehouden. Als een verdachte wordt staande gehouden, moet er worden medegedeeld van welk strafbaar feit hij als verdachte wordt aangemerkt. Aangezien er geen sprake was van strafbare feiten, konden deze ook niet worden genoemd. Wel konden de agenten vertellen dat de burgemeester op voorhand had besloten om elke demonstratie van Animal Rights in de Hoeksche Waard tegen de jacht te verbieden. Met als argument: “Hij heeft daar zijn redenen voor.”

GEMEENTERAADSVERGADERING

Tijdens de Raadsvergadering eerder deze week wilde politieke partij Cromstrijen”98 HW weten of de burgemeester zich boven de wet stelt.1 Dat is niet het geval. Wel blijkt er inderdaad afgesproken te zijn om demonstraties op voorhand te verbieden.

“Halverwege 2019 is er samen met de politie een handelingskader opgesteld. Het uitgangspunt was om bij niet-aangekondige demonstraties deze te verbieden. Dit handelingskader is eind 2019 beoordeeld door de externe bezwaarschriftencommissie van de gemeente. Die was van mening dat de demonstratie ten onrechte is verboden. Er was geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake was van ernstige wanordelijkheden en/of verstoringen van de openbare orde. Dit advies heeft de burgemeester c.q. ik overgenomen om te voorkomen dat we elkaar bij de rechter zien. Op grond van de gedane uitspraak, zal ik overigens opnieuw de mogelijkheden bekijken voor het aanpassen van het handelingskader en in overleg met de handhavers bespreken hoe te handelen in toekomstige situaties.”

DEMONSTREREN STAAT VRIJ

Het op voorhand verbieden van demonstraties is in strijd met de wet. In 2018 concludeerde de Ombudsman nog dat burgemeesters en politie het grondrecht om te demonstreren nog te vaak ten onrechte aan banden leggen.1 Jessica Smit: "De overheid moet terughoudender zijn bij het beperken van het demonstratierecht. Burgemeesters en politie moeten zich juist tot het uiterste inspannen om demonstreren mogelijk te maken, over welk onderwerp dan ook."

Meld je aan via deze link om mee te doen met demonstraties tegen de jacht!