Main content

Inhoud

Burgemeester verbiedt demonstratie tegen jacht

Nieuws: 19 juni 2019
Jacht

Gisteren demonstreerden de hunt saboteurs van Animal Rights tegen de jacht in de Hoeksche Waard. Vroeg in de ochtend lokaliseerden de activisten een jachtpartij. De demonstranten stelden zich op naast het weiland op de openbare weg. Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Na een kort overleg tussen politie en burgermeester werd onze demonstratie verboden. Wij laten het hier niet bij zitten en zullen de burgermeester wijzen op de strenge verplichting van de overheid om demonstraties te faciliteren en beschermen. Wij maken gebruik van ons grondrecht.”

Vandaag hebben we de eerste ganzen van het nieuwe seizoen gered.

Actiecoördinator Jeffrey Wijling

PLASTIC GANZEN IN HET VELD

Vroeg in de ochtend vonden de activisten een lokstal met plastic ganzen in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland. De demonstranten stelden zich op naast het weiland op de openbare weg. Na onze aankomst werd de jachtpartij meteen gestaakt en zagen we ganzen veilig overvliegen, een prachtig gezicht. Jagers zijn meestal niet gecharmeerd van onze aanwezigheid. Ze dulden geen pottenkijkers. Begrijpelijk, want onze camera’s hebben al meerdere jachtmisstanden vastgelegd.

Zoals gebruikelijk belden de jagers de politie. Na een kort overleg met de burgemeester werd de demonstratie ontbonden, waarop de activisten werden gevorderd om het gebied te verlaten.

Campagneleider Jessica Smit: “Dit is de eerste keer in vijf jaar tijd dat een demonstratie tegen de jacht wordt ontbonden. Dit zou een nasleep van de boerderijbezetting in Boxtel kunnen zijn, wat voor veel ophef heeft gezorgd. Wij later het hier niet bij zitten. Het recht om te demonstreren is een groot goed en een belangrijk onderdeel van onze rechtsstaat.”

DEMONSTRATIEVRIJHEID

Het recht om te demonstreren is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen en de Grondwet. Kenmerkend voor het recht op demonstratie is dat het een laagdrempelig middel is om invulling te geven aan de vrijheid van meningsuiting. De burgemeester moet, met hulp van de politie, demonstraties in zijn of haar gemeente faciliteren en beschermen, zodat demonstranten hun grondrecht kunnen uitoefenen. Elke andere houding van de overheid doet afbreuk aan de kern van het demonstratierecht.1

VREEDZAAM EN GEWELDLOOS

Animal Rights voert sinds 2015 actie tegen de jacht in Zuid-Holland. Wij doen dit altijd vreedzaam en geweldloos, maar met een duidelijk doel. Wij vinden dat wilde dieren erbij horen in ons land en in principe met rust moeten worden gelaten. Animal Rights staat voor een vreedzame maatschappij, waarin mens en dier in harmonie samenleven.