Main content

Inhoud

CDA Burgemeester verklaart Hoeksche Waard verboden terrein

Nieuws: 5 augustus 2019
Jacht

Afgelopen weekend demonstreerden meerdere teams van Animal Rights tegen de jacht in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland. Eén team filmde jagers in het veld aan de Buitendijk in Strijensas vanaf de openbare weg, toen twee politieagenten aan kwamen rijden, later vergezeld door een derde agent. Animal Rights coördinator, Jeffrey Wijling: “De politie verklaarde dat de burgemeester demonstraties tegen de jacht in de Hoeksche Waard niet langer accepteert. Een grove schending van de grondrechten van onze activisten.”

Eerder in de Hoeksche Waard: burgemeester verbiedt demonstratie tegen jacht

Aangezien er geen sprake was van strafbare feiten, konden deze ook niet worden genoemd.

Jeffrey Wijling, Animal Rights

Activisten staande gehouden

Er werden geen strafbare feiten geconstateerd, toch werden de activisten meteen staande gehouden. Aan een verdachte wordt bij zijn staandehouding of aanhouding medegedeeld ter zake van welk strafbaar feit hij als verdachte wordt aangemerkt.1 Jeffrey Wijling: “Aangezien er geen sprake was van strafbare feiten, konden deze ook niet worden genoemd.” Wel konden de agenten vertellen dat de burgemeester op voorhand heeft besloten om elke demonstratie van Animal Rights in de Hoeksche Waard tegen de jacht te verbieden. Met als argument: “Hij heeft daar zijn redenen voor.”

Grondrechten activisten worden geschonden

Demonstreren is een grondrecht.1 Door op voorhand te stellen dat elke vorm van demonstratie tegen de jacht in de Hoeksche Waard niet wordt geaccepteerd, maken CDA burgemeester Veldhuijzen en de politie van de Hoeksche Waard hun eigen regels. Hiermee ontzeggen ze andersdenkenden hun grondwettelijk recht op demonstratie en vrijheid van meningsuiting. Jeffrey Wijling: “Wij zien dit als even grove schending van de grondrechten van onze activisten, op een andere manier kan dit niet worden geïnterpreteerd.”

Indien nodig stappen we naar de rechter.

Jessica Smit, Animal Rights

Hoeksche Waard verboden terrein

In mei van dit jaar verbood de burgemeester voor het eerst een demonstratie van Animal Rights. Nu blijkt dat de hele Hoeksche Waard is uitgeroepen tot ontoegankelijk terrein. Campagneleider Animal Rights, Jessica Smit: “Wij hebben de burgemeester al eerder gewezen op zijn strenge verplichting om demonstraties te faciliteren en te beschermen. Zijn houding is een grove schending van het demonstratierecht. Indien nodig stappen we naar de rechter.”

Demonstraties

Het recht om te demonstreren is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen en de Grondwet. Kenmerkend voor het recht op demonstratie is dat het een laagdrempelig middel is om invulling te geven aan de vrijheid van meningsuiting. De burgemeester moet, met hulp van de politie, demonstraties in zijn of haar gemeente faciliteren en beschermen, zodat demonstranten hun grondrecht kunnen uitoefenen. Elke andere houding van de overheid doet afbreuk aan de kern van het demonstratierecht.1

Ontbinding van demonstraties kan worden gevorderd op basis van de Wet Openbare Manifestaties wanneer de volksgezondheid in het geding is, de verkeersveiligheid onder druk staat of de openbare orde niet gewaarborgd kan worden. Alleen een burgemeester is bevoegd om demonstraties te verbieden.