Main content

Inhoud

Eenden en konijnen rennen en vliegen voor hun leven

Nieuws: 15 augustus 2020
Jacht

Vanaf vandaag tot en met 31 januari is het jachtseizoen op eenden en konijnen geopend. Een jaarlijks terugkerend moment, waarna deze dieren weer moeten vliegen en rennen voor hun leven. Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “De zogeheten plezierjacht is ons een doorn in het oog. Honderdduizenden dieren worden enkel voor het amusement van een kleine groep jagers aan flarden geschoten.”

Kom je jagers tegen in het veld? Kijk hier voor zes tips tegen de jacht.

Het doden van dieren voor je plezier is een achterhaalde hobby die ieder weldenkend mens zo snel mogelijk zal willen verbieden.

Jessica Smit, Animal Rights

OPENING JACHTSEIZOEN

Het jachtseizoen is de periode, waarin ongehinderd op vijf diersoorten gejaagd mag worden. Deze dieren worden ook wel de wildsoorten genoemd. Het jachtseizoen op wilde eenden en konijnen begint op 15 augustus en loopt door tot en met 31 januari. Op 15 oktober is de “officiële” opening van het jachtseizoen. Vanaf dat moment mag er ook op hazen, fazanten en houtduiven geschoten worden.

Jessica Smit: "Konijnen worden uit hun holen gejaagd met fretten en gevangen met netten of kooien, ze worden achterna gezeten met gefokte roofvogels en honden en uiteindelijk doodgeschoten met geweren. De plezierjacht is een grote gruwel die onmiddellijk moet worden verboden."

AFSCHOT NEEMT TOE

In de herfst- en wintermaanden van 2018 zijn er bijna 300.000 dieren doodgeschoten. De meeste slachtoffers vallen onder de eenden. Het ging in 2018 om maar liefst 114.567 individuen.1 Het afschot is het hoogst in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland. In Noord-Brabant sterft één op de drie dieren in het jachtseizoen.

Smit: “De cijfers zijn schrikbarend. In enkele maanden tijd zorgen een handjevol jagers voor de dood van honderdduizenden dieren. Animal Rights pleit al langer voor een volledig verbod op de plezierjacht. Het doden van dieren voor je plezier is een achterhaalde hobby wat ieder weldenkend mens zo snel mogelijk zal willen verbieden.”

Lees ook: één op de drie dieren sneuvelt in Brabants jachtseizoen

We moeten uit voorzorg stoppen met alles wat mogelijk gevaar oplevert voor de populatie. Dat houdt ook in een onmiddellijk verbod op de jacht.

Jessica Smit, Animal Rights

JAAR VAN DE WILDE EEND

In Nederland komen steeds minder eenden voor. Sinds 1990 is ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. Het aantal overwinterende wilde eenden is sinds 1990 met 40 procent gedaald. Daarom is dit jaar door Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend.1

Animal Rights vindt het onvoorstelbaar dat de jacht op een soort die zo in aantallen achteruit loopt vandaag weer van start gaat. Bij een afnemende populatie lijkt het niet meer dan logisch om te stoppen met het bejagen van die populatie. Smit: “We moeten uit voorzorg stoppen met alles wat mogelijk gevaar oplevert voor de populatie. Dat houdt ook in een onmiddellijk verbod op de jacht.”

Lees ook: ban de jacht in het Jaar van de Wilde Eend

Eendenjacht in Vlaanderen

Ook in België komen steeds minder eenden voor en gaat de jacht vandaag van start.