Main content

Inhoud

Jachtseizoen geopend: onze saboteurs zijn weer actief

Nieuws: 16 oktober 2022
Jacht

Gisteren, op 15 oktober, werd het jachtseizoen geopend. De saboteurs van Animal Rights gingen weer op pad om te demonstreren, misstanden vast te leggen en de jacht te verstoren.

Een groep van elf mannen met geweren en honden die 's ochtends vroeg in rijen langs de velden in de Hoeksche Waard staan: het is een bekend beeld voor de hunt saboteurs van Animal Rights. Ook op zaterdag 15 oktober, de dag waarop het jachtseizoen weer officieel is geopend, proberen de mannen weer zo veel mogelijk dieren op te jagen en dood te schieten.

De plezierjacht is een luguber tijdverdrijf waar Animal Rights al jaren tegen strijdt, zowel binnen in de rechtszaal als buiten waar het kille doden plaatsvindt. Ook gisterochtend waren hunt saboteurs ter plaatse om te demonstreren, misstanden op camera vast te leggen en waar mogelijk de jacht te verstoren. Dit gebeurt altijd vreedzaam. Op deze manier komt Animal Rights op voor de wilde dieren die ieder seizoen weer moeten vrezen voor hun leven.

Terwijl de hunt saboteurs vanaf de openbare weg vastleggen hoe de mannen hazen en fazanten doodschieten, komt de politie aanrijden: ze zijn gebeld door de jagers. Onze hunt saboteurs houden zich altijd aan de regels, maar alleen al hun aanwezigheid wordt door de jagers als vervelend en storend ervaren. En dat is precies de bedoeling. Als de jagers het opgeven is onze missie geslaagd.

Plezierjacht in 2022

In Nederland zijn er vijf diersoorten die vrij bejaagbaar zijn. Deze soorten worden ook wel de wildsoorten genoemd. In het jachtseizoen mag er door jagers vrij gejaagd worden op eenden, konijnen, hazen, houtduiven en fazanten. Deze jacht staat los van 'beheer' of 'schadebestrijding' en wordt daarom ook wel plezierjacht genoemd. Naar schatting worden er elk jachtseizoen zo'n 300.000 dieren doodgeschoten voor het amusement van een kleine groep jagers.

In het seizoen van 2022 is de jacht op het konijn niet geopend. Dit besloot minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) omdat de gunstige staat van instandhouding van de soort in het geding is. Het aantal konijnen in Nederland loopt fors terug en het dier staat op de Rode Lijst. Animal Rights spande eerder dit jaar een kort geding aan tegen de Staat om het konijn ook van de zogenaamde landelijke vrijstellingslijst te halen. Door plaatsing op deze lijst kunnen de dieren alsnog, wanneer er 'schade dreigt', in het hele land bejaagd worden. De rechter oordeelde uiteindelijk dat de Staat 'meer tijd krijgt'.

De haas mag dit jaar in drie provincies niet bejaagd worden. Volgens de minister zijn de populaties in Groningen, Utrecht en Limburg zwak, in de andere provincies mag wel 'gewoon' gejaagd worden. De Jagersvereniging spande vervolgens een kort geding aan tegen de Staat. Animal Rights voegde zich aan de kant van de Staat om de haas zo mogelijk te beschermen. De uitspraak volgt uiterlijk 20 oktober.