Main content

Inhoud

Hoger beroep tegen vangkooien kraaien en kauwen

Nieuws: 22 september 2020
Jacht

De provincie Gelderland heeft vorig jaar besloten dat zwarte kraaien en kauwen rondom fruittelers tot en met februari 2023 gevangen mogen worden met ellendige kooien, waarna ze worden gedood met slag-, snij-, en steekwapens, of cervicale dislocatie: het breken van de nek. Naar aanleiding van het beroepsschrift van Animal Rights en Fauna4Life heeft de provincie haar besluit gewijzigd en zijn deze afschuwelijke dodingsmethoden uit het besluit gehaald. De kooien mogen echter nog steeds worden gebruikt.

De dierenrechtenorganisaties gaan in hoger beroep: “Er is niet aangetoond dat kraaien en kauwen schade veroorzaken, de provincie heeft alleen twee schadebedragen uit 2012 en 2016 overgelegd. Als deze dieren dan tóch schade veroorzaken; zijn er meer dan genoeg diervriendelijke manieren om vogels bij fruitbomen weg te houden.”

Lees ook: oordeel rechter - geen vangkooien in Noord-Holland

Bij conflicten tussen mensen en dieren delven dieren vrijwel altijd het onderspit.

Animal Rights & Fauna4Life

VRIJSTELLINGEN EN ONTHEFFINGEN

De kraai en kauw zijn landelijk vrijgestelde soorten.1 Dieren die op de landelijke vrijstellingslijst staan, mogen het hele jaar worden gedood met behulp van het geweer om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. In 2019 zijn er in Gelderland maar liefst 23.076 kraaien en 17.350 kauwen gedood.2 Het gebruik van een vangkooi is een “verboden” middel. Voor het gebruik hiervan is een ontheffing van de provincie noodzakelijk. Een ontheffing mag echter alleen worden verleend als er sprake is van belangrijke schade én als er geen alternatieven voorhanden zijn.

Teken de petitie: stop jacht met levende lokdieren.

Jessica Smit van Animal Rights: “In deze provincie worden al enorme aantallen kraaien en kauwen doodgeschoten. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de bevoegdheden van jagers nog verder worden opgerekt. Het eerst vangen en daarna doodschieten van wilde dieren zorgt voor veel stress en leed.”

Kraaien en kauwen horen bij Nederland en hebben net zoveel recht om hier te leven als wij.

Animal Rights & Fauna4Life

SCHADE NIET ONDERBOUWD

Er is niet duidelijk gemaakt dat op de locaties waar de ontheffing geldt, sprake is van belangrijke schade of dreigende schade. Uit het enkele gegeven dat een schadeveroorzakende diersoort en schadegevoelige gewassen in een gebied voorkomen, kan niet de conclusie worden getrokken dat belangrijke schade zich in die gebieden voordoet.

Pauline de Jong van Fauna4Life: “De schade aan landbouwgewassen is onvoldoende onderbouwd en op die manier is dus niet aangetoond dat er sprake is van (dreigende) belangrijke schade, zoals voorgeschreven door de wet. Als er wel schade dreigt, kunnen de vogels overigens ook zonder geweer worden geweerd."

ZWERVENDE KRAAIEN EN KAUWEN

De provincie beargumenteert dat ze vooral “zwervende groepen zwarte kraaien en kauwen” willen vangen, omdat deze de meeste schade zouden veroorzaken. Ze stellen verder dat territoriale kraaien geen probleem vormen en zelfs van nut kunnen zijn voor de fruitteelt, omdat zij kleinere zangvogels prederen en zwervende kraaien en kauwen wegjagen.

Deze vangkooien zorgen er juist voor dat kraaiachtigen actief naar de percelen en dus de appels en peren worden gelokt. Er is op geen enkele manier vast te stellen of te sturen welke dieren nou precies de kooi in vliegen.

WILDE DIEREN HOREN BIJ NEDERLAND

Provincies in Nederland verlenen aan de lopende band ontheffingen die het mogelijk maken om wilde dieren te doden. Bij conflicten tussen mensen en dieren worden in bijna alle gevallen dodelijke middelen aangedragen als enige effectieve oplossing, zonder te kijken naar diervriendelijke alternatieven. De organisaties: “Wij willen af van het ‘wij versus zij’ denken. Bij conflicten tussen mensen en dieren delven dieren vrijwel altijd het onderspit. Kraaien en kauwen horen nou eenmaal bij Nederland en hebben net zoveel recht om hier te leven als wij.”

Teken de petitie: stop jacht met levende lokdieren.