Main content

Inhoud

Jagers mogen nekken kraaiachtigen breken

Nieuws: 17 juli 2019
Jacht

De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights stappen samen naar de rechter. De provincie Gelderland heeft vorige maand namelijk besloten dat kraaien en kauwen rondom fruittelers tot en met februari 2023 gevangen mogen worden met ellendige kooien, waarna ze worden gedood met slag-, snij-, en steekwapens, of cervicale dislocatie: het breken van de nek. De organisaties reageren op dit onbegrijpelijke besluit: “Deze vangkooien met lokvogels en lokvoer zorgen er juist voor dat kraaiachtigen actief naar de percelen met fruit worden gelokt.”

Ook uit Gelderland: broedende kraaien gevangen en gedood.

In deze provincie worden al enorme aantallen vogels doodgeschoten.

Jessica Smit, Animal Rights

ELLENDIGE KOOIEN

De vangkooien worden geplaatst op en rondom percelen waar appels en peren worden gekweekt. In de kooien mogen levende en kunststof lokvogels worden gebruikt en er mag tevens gebruik worden gemaakt van voer als lokmiddel. Eenmaal per etmaal moeten de kooien worden gecontroleerd. Wilde dieren worden op deze manier gevangen en komen vast te zitten, zonder mogelijkheid om te ontsnappen.

In 2017 alleen al zijn er in Gelderland 20.556 kraaien en 11.100 kauwen met het geweer gedood.1 Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “In deze provincie worden al enorme aantallen vogels doodgeschoten, wij vinden het onbegrijpelijk dat de bevoegdheden van jagers nog verder worden opgerekt.”

Er op geen enkele manier vast te stellen of te sturen welke dieren nou precies de kooi in vliegen.

Pauline de Jong, Fauna4Life

ONTHEFFING ONTERECHT VERLEEND

Een ontheffing (toestemming) om dieren te doden, mag alleen worden verleend als de instandhouding van de soort niet in gevaar is en als er geen andere bevredigende oplossingen zijn. De provincie beargumenteerd dat ze vooral “zwervende groepen zwarte kraaien en kauwen” willen vangen, omdat deze de meeste schade zouden veroorzaken. Ze stellen verder dat territoriale kraaien geen probleem vormen en zelfs van nut kunnen zijn voor de fruitteelt, omdat zij kleinere zangvogels prederen en zwervende kraaien en kauwen wegjagen.1

Pauline de Jong, Fauna4Life: “Deze vangkooien zorgen er juist voor dat kraaiachtigen actief naar de percelen en dus de appels en peren worden gelokt en daarnaast is er op geen enkele manier vast te stellen of te sturen welke dieren nou precies de kooi in vliegen.”

SNIJDEN, STEKEN EN BREKEN NIET TOEGESTAAN

De dodingsmethoden die de provincie toestaat: slag-, snij-, steekwapens en het breken van de nek, mogen alleen worden gebruikt voor het doden van “in nood verkerende, gewonde vogels”. Zo oordeelde ook de rechter in 2018 nog.1 In andere gevallen zijn deze methoden bij wet verboden. Deze toestemming had de provincie dus helemaal niet mogen verlenen.

WILDE DIEREN HOREN BIJ NEDERLAND

Provincies in Nederland verlenen aan de lopende band ontheffingen die het mogelijk maken om wilde dieren te doden. Bij conflicten tussen mensen en dieren worden in bijna alle gevallen dodelijke middelen aangedragen als enige effectieve oplossing, zonder te kijken naar diervriendelijke alternatieven. Kraaien en kauwen hebben hun eigen plek in ons landschap en moeten in principe met rust worden gelaten.