Main content

Inhoud

Oordeel rechter: geen vangkooien in Noord-Holland

Nieuws: 6 januari 2020
Jacht

De provincie Noord-Holland had toestemming verleend om op verschillende locaties kraaien en kauwen te vangen met akelige kooien en vervolgens te doden. De kooien mochten het hele jaar door worden gebruikt: ook in het broedseizoen. Het eerst vangen en daarna doodschieten van wilde dieren zorgt voor veel stress en leed. De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights gingen samen in bezwaar: naar deze bezwaren werd door de provincie niet geluisterd.

Jessica Smit van Animal Rights: “De rechter concludeert nu dat niet is aangetoond dat het gebruik van vangkooien nodig is ter bescherming van flora en fauna. Wij zijn blij met deze uitspraak. Er wordt veel te makkelijk naar dodelijke middelen gegrepen en onschuldige dieren zijn hiervan de dupe.”

Een einde aan de vee-industrie en de jacht is de beste garantie voor een natuur met wilde dieren in balans.

Jessica Smit, Animal Rights

INHEEMSE BESCHERMDE VOGELS

Kraaien en kauwen zijn beschermde vogelsoorten die volgens de wet in principe met rust moeten worden gelaten. Via een ontheffing kan een provincie toestemming verlenen om deze dieren te vangen en doden. De provincie Noord-Holland heeft dit gedaan “ter bescherming van flora en fauna”, of wel: de bescherming van weidevogels.

WEIDEVOGELS EN PREDATIE

Kraaien en kauwen, maar ook vossen, krijgen vaak de schuld van het teruglopen van de weidevogelstand. Uit een analyse uit 2016 blijkt dat de belangrijkste achteruitgang van weidevogels echter komt door het gebrek aan broedsucces in de graslanden. Deze zijn vanuit weidevogelperspectief zowel in omvang als in kwaliteit sterk achteruitgegaan.1

OORDEEL RECHTER

Voor de jaarwisseling concludeerde de rechter dat er pas een ontheffing mag worden verleend, als is aangetoond dat zwarte kraaien en kauwen op de betreffende locaties een belangrijke rol spelen als predator van weidevogelkuikens en -eieren. De rechter oordeelt dat: “De ontheffing niet is gebaseerd op concrete, actuele en objectiveerbare informatie.” Oftewel: de ontheffing is onterecht verleend. De provincie heeft de opdracht gekregen om op beide locaties een nieuw besluit te nemen.

PAK HET ECHTE PROBLEEM AAN

De terugloop van de weidevogelstand wordt telkenmale aangegrepen om de bevoegdheden van jagers verder op te rekken en meer of andere dieren te mogen schieten. Pak het echte probleem aan en zorg voor minder intensieve landbouw en meer geschikte leefgebieden voor weidevogels. Smit: "Een einde aan de vee-industrie en de jacht is de beste garantie voor een natuur met wilde dieren in balans."

Lees de twee gerechtelijke uitspraken hier en hier.