Main content

Inhoud

Is de jacht nog toegestaan?

Nieuws: 22 april 2020
Jacht

Animal Rights krijgt veel vragen over de jacht en de maatregelen rondom het coronavirus. Wat mag wel en wat mag niet? Het verbod op groepsvorming geldt voor een ieder in Nederland dus ook voor jagers. Wij hebben de meest voorkomende vragen en antwoorden op een rijtje gezet. Campagneleider Jessica Smit: “Wij constateerden afgelopen weekend dat niet elke jager het zo nauw neemt met de huidige maatregelen. Ze trekken er nog steeds in groepen op uit om dieren te doden. Het moge duidelijk zijn dat wij pleiten voor een algeheel verbod op de jacht, zowel nu als in de toekomst.”

Lees ook: jagers in Reeuwijk gaan gewoon door

1) Mag er nog worden gejaagd?

Voor iedereen in Nederland geldt: blijf zoveel mogelijk binnen. Ga alleen naar buiten als dit nodig is. Ga niet met meer dan twee personen op pad en houd altijd 1,5 meter afstand.1 In Nederland geldt een verbod op groepsvorming. Dit verbod geldt ook voor jagers. Het doden van dieren onder de noemer “schadebestrijding en populatiebeheer” is nog steeds toegestaan.2 Hierbij moeten wel strikt de regels van het RIVM gevolgd worden. Dit houdt specifiek in dat jagers alleen óf met een ander persoon mogen jagen.

Op dit moment worden er in veel provincies ganzen gedood. Het is dus goed mogelijk dat je, tijdens je wandeling in de natuur, een ganzenjacht tegenkomt. In Vlaanderen vallen jagen, maar ook vissen, onder niet-essentiële verplaatsingen en zijn alle jachtactiviteiten verboden.1

Update: sinds woensdag 22 april is de "bestrijdingsjacht" in Vlaanderen weer toegestaan. Verplaatsingen op de openbare weg in dit kader zijn toegestaan. De regels van social distancing moeten worden toegepast.2 Concreet wil dit zeggen dat everzwijnen, Canadese ganzen, konijnen, vossen, houtduiven en kraaiachtigen mogen worden doodgeschoten. De reguliere jacht en vissen vallen nog steeds onder verboden activiteiten.

2) Ik zie een groep jagers. Wat moet ik doen?

Onder groepsvorming wordt verstaan: een groep mensen die elkaar in de openbare ruimte tegenkomen. Het niet in acht nemen van de veilige afstand van 1,5 meter in de publieke ruimte met meer dan twee personen is niet toegestaan.1 Iedereen die zich hier niet aan houdt kan een boete krijgen. Kom je een groep (meer dan twee) jagers tegen dan kan je het volgende ondernemen:

  1. maak foto's en video's indien mogelijk;
  2. noteer de exacte locatie en het tijdstip;
  3. je kan de politie bellen op het algemene nummer (0900-8844);
  4. maak achteraf een melding bij de gemeente, waarin de jacht plaats vindt;
  5. stuur de beelden en informatie naar info@animalrights.nl;
  6. neem eventueel contact op met lokale politieke partijen.

3) Ik hoor elke zaterdag schoten. Wat kan ik doen?

Kijk of er sprake is van een grote groep of niet. Indien er sprake is van jacht door meer dan twee personen dan kan je bovenstaande stappen volgen en de politie bellen of de gemeentelijke handhaving op de hoogte stellen. Als er sprake is van (geluids)overlast, of als je denkt dat een jager illegaal bezig is, dan kan je de politie bellen. Het komt regelmatig voor dat er gejaagd wordt met bijvoorbeeld niet vergunde jachtgeweren of lokmiddelen. Ook kan je klachten van (geluids)overlast melden bij de gemeente, provincie en omgevingsdienst. De omgevingsdienst zorgt voor toezicht en handhaving op het gebied van natuur en milieu.

Ben je op de hoogte van locaties waar regelmatig wordt gejaagd in jouw omgeving, jachthutten of verzamelpunten van jagers: laat het ons weten. Vermeld de locatie, hoe vaak hier wordt gejaagd, de diersoort en andere informatie die nuttig kan zijn. Mail de informatie naar info@animalrights.nl.

4) Doen jullie nog acties tegen de jacht en hoe kan ik meedoen?

Animal Rights is vaak in het buitengebied aanwezig en getuige van jachtpartijen. Op dit moment worden er geen acties in grote groepen georganiseerd. Je kan je nog steeds aanmelden als vrijwilliger, locaties mailen naar info@animalrights.nl en onze petities tegen de jacht ondertekenen.

Bekijk ook onze eerdere tips tegen de jacht.