Main content

Inhoud

Zuid-Holland wil ook ’s nachts vossen afschieten

Nieuws: 30 augustus 2018
Jacht

De provincie Zuid-Holland heeft toestemming verleend om ’s nachts in natuurgebieden1 met kunstlicht en nachtkijkers op vossen te kunnen jagen.2 De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life zijn verbouwereerd over dit besluit en gaan samen in bezwaar. Campagneleider Jessica Smit: “Er is gedurende de dag al een landelijk hetze tegen de vos aan de gang, nu zijn ze ook ’s nachts hun leven niet meer zeker.”

Weidevogelstand

De ontheffing is aangevraagd “ter bescherming van flora en fauna”, of wel: het beschermen van weidevogels. Vossen krijgen hier vaak de schuld, maar uit een analyse uit 2016 blijkt dat de belangrijkste achteruitgang van weidevogels te wijten is aan het gebrek aan broedsucces in de graslanden. Deze zijn vanuit weidevogelperspectief zowel in omvang als in kwaliteit sterk achteruitgegaan in Nederland. Daarnaast is het leefgebied van de vogels ernstig aangetast door intensivering van de landbouw, die grotendeels op maximale productie is gericht.1

De nachtelijke vossenjacht is bijzonder wreed. Gewonde dieren kunnen verdwijnen in de nacht en op een afschuwelijke manier om het leven komen.

Jessica Smit

Uit een rapport van Sovon Vogelonderzoek Nederland blijkt dat er tal van predatoren actief zijn (vijftien in totaal) die weidevogelkuikens of -eieren eten, bijvoorbeeld de hermelijn, steenmarter, bunzing, egel en hond. Geen van de soorten springt er duidelijk uit wat betreft predatie, ook de vos niet. Het rapport zegt zelfs: “De vos lijkt geen belangrijke kuikenpredator te zijn”.1

Ontheffing voor nachtelijke jacht

De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst.1 Dit betekent dat het dier bejaagd mag worden tussen zonsopkomst en zonsondergang. Voor de nachtelijke jacht op vossen met gebruik van kunstlicht en nachtkijkers is een aanvullende ontheffing noodzakelijk, deze heeft de provincie Zuid-Holland nu verleend.

Aantallen geschoten dieren onbekend

In 2016 zijn er in heel Zuid-Holland 281 vossen afgeschoten. In het jaarverslag van de Faunabeheereenheid wordt aangegeven dat dit naar waarschijnlijkheid slechts een deel van het totaal uitgevoerde afschot betreft.1 Het was namelijk niet verplicht om te rapporteren over het afschot en de vangst die plaats vindt op basis van de landelijke vrijstelling. Het is onbekend hoeveel vossen er in 2017 zijn geschoten. Animal Rights heeft de afschotcijfers opgevraagd.

Aanvulling: de Faunabeheereenheid heeft laten weten dat er in 2017 in totaal 337 vossen zijn afgeschoten.

Verbod op nachtelijke vossenjacht

Eerder dit jaar overhandigden Animal Rights en Dierbaar Flevoland nog 17.500 handtekeningen tegen de nachtelijke vossenjacht in de provincie Flevoland. De rechtbank vernietigde daar de ontheffing die de provincie Flevoland had afgegeven om 's nachts op vossen te kunnen jagen.

Jessica Smit: “De terugloop van de weidevogelstand wordt telkenmale aangegrepen om de bevoegdheden van jagers verder op te rekken en meer of andere dieren te kunnen schieten. In Zuid-Holland gaan we net als in Flevoland voor een verbod op de nachtelijke vossenjacht."