Main content

Inhoud

VERBOD OP NACHTELIJKE VOSSENJACHT

Nieuws: 14 mei 2018
Jacht

Nederland - Jagers in Flevoland mogen niet langer 's nachts op vossen schieten. De rechtbank in Utrecht heeft de ontheffing vernietigd. Jagers hadden toestemming om rondom 17 kippenbedrijven met behulp van kunstlicht weerloze en drachtige dieren met jongen ongehinderd af te schieten. Campagnemedewerker Jessica Smit: "De nachtelijke vossenjacht is bijzonder wreed. Gewonde dieren kunnen verdwijnen in de nacht en op een afschuwelijke manier om het leven komen."

De nachtelijke vossenjacht is bijzonder wreed. Gewonde dieren kunnen verdwijnen in de nacht en op een afschuwelijke manier om het leven komen.

Jessica Smit, Animal Rights

RAMMELENDE ONTHEFFING

De rechter oordeelde dat boeren moeten investeren in hekken die vossen weren, in plaats van meteen naar het geweer te grijpen. Uit onderzoek van Dierbaar Flevoland bleek dat 12 van de 17 kippenbedrijven niet eens beschikken over een deugdelijk hekwerk. De vossen kunnen in veel gevallen ongehinderd bij de kippen komen.

Daarnaast heeft de provincie niet met objectieve en verifieerbare stukken aannemelijk gemaakt dat de dieren überhaupt schade veroorzaken. De procedure was aangespannen door Dierbaar Flevoland en De Faunabescherming.

Smit: "Het grootste gedeelte van de bedrijven neemt geen enkele moeite om de kippen te beschermen. Wij zijn blij dat de rechter nu heeft geoordeeld dat deze ontheffing ten onrechte is verleend en dat deze wrede praktijken niet worden toegestaan."

VOS ALS BOOSDOENDER

De vos wordt vaak afgeschilderd als rover en kippendoder. In Luxemburg geldt echter sinds 2015 een algeheel verbod op de vossenjacht. Dit verbod is dit jaar wegens succes verlengd. Vossen zijn prachtige dieren die van origine deel uitmaken van ons landschap. Animal Rights pleit voor een nieuwe visie op de flora en fauna, waarin naast soortenbehoud ook de belangen van individuele dieren worden meegenomen.

PETITIE

Animal Rights en Dierbaar Flevoland overhandigden in maart nog 17.500 handtekeningen aan de provincie Flevoland tegen de jacht op de vos. Het onderwerp zal binnenkort worden besproken tijdens de vergadering van Provinciale Staten.