Main content

Inhoud

Updates

Slacht
Na 5 jaar dan toch een (minimale) boete voor het laten stikken van 900 varkens in Meddo Nieuws: 11 juli 2024 Het is inmiddels ruim 5 jaar geleden dat 900 varkens stikten in een schuur in Meddo. Na een jarenlange juridische strijd tussen de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) en dierenrechtenorganisatie Animal Rights krijgt het bedrijf dan toch een boete opgelegd.
Slacht
Adriaens-Vion NV: nieuwe dierenmishandelingen in het runderslachthuis Nieuws: 10 juli 2024 Op 15 november 2023 verwoordt een inspecteur op een informatieformulier hoe het slachthuis structureel meer runderen aanvoert dan het kan slachten. Uit het document blijkt dat soms wel bijna honderd runderen op het slachthuis overnachten en pas 15 uur of meer na aankomst worden geslacht, terwijl de vloeren van de ‘logetten’ ongeschikt zijn voor een verblijf langer dan 12 uur. “Dit vormt een inbreuk op het welzijn der dieren en is derhalve niet toelaatbaar,” concludeert de inspecteur.
Slacht
Animal Rights roept politiek op tot wetswijziging Nieuws: 10 juli 2024 Nadat het Hof van Cassatie op 11 juni 2024 de schandalige uitspraak deed dat organisaties zoals Animal Rights geen belanghebbende zijn in rechtszaken waarbij dieren mishandeld worden, vraagt de dierenrechtenorganisatie politici om hun verantwoordelijkheid op te nemen en een wetswijziging door te voeren om dit in de toekomst te gaan voorkomen.
Animal Rights
Animal Rights dient klacht in tegen seponering moordzaak wolf in Wapse Nieuws: 9 juli 2024 Op 19 juni 2024 vernam Animal Rights van het Functioneel Parket te Zwolle, dat de zaak waarvan zij op 17 juli 2023 aangifte had gedaan, ten aanzien van alle betrokkenen zou worden geseponeerd. Het gaat hier om de laffe moord op een wolf in Wapse. Animal Rights heeft inmiddels een klacht ingediend op grond van artikel 12 lid 2 Sv.
Slacht
Animal Rights dient klacht in bij Europese Commissie over illegaal afbranden biggen­staartjes in België Nieuws: 8 juli 2024 In mei 2024 diende de Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren een officiële klacht in bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse Staat over het negeren van Europese dierenwelzijnsregels. De Europese richtlijn die het routinematig couperen (oftewel afbranden of afknippen) van biggenstaarten verbiedt, wordt door Nederland niet gehandhaafd. Datzelfde geldt voor België. In overleg met de Partij voor de Dieren besloot Animal Rights eveneens een officiële klacht in bij de Europese Commissie in te dienen, maar dan tegen de Belgische Staat.
Slacht
Duck-To hield stelselmatig te veel eenden in Hierden en deed dit moedwillig en bewust! Nieuws: 6 juli 2024 Zoals Animal Rights in de berekening hieronder laat zien is de beschuldiging terecht dat het vergunde aantal eenden op de Parallelweg 20 te Hierden stelselmatig overschreden werd. Het bedrijf ging opzettelijk, stelselmatig in de fout.
Dier­proeven
Dierenrechtenorganisaties publiceren nieuwe beelden uit Duits laboratorium Nieuws: 5 juli 2024 De beelden laten zien hoe het er aan toegaat in een Duits laboratorium waar onder andere dierproeven op ratten, muizen en apen worden uitgevoerd.
Slacht
Incidenteel hoger beroep in zaak Creil en zienswijze Animal Rights Nieuws: 3 juli 2024 Voor iedere overtreding lijkt er wel een excuus te kunnen worden gevonden; het nemen van verantwoordelijkheid lijkt uit de weg te worden gegaan, maar in de werkelijkheid vinden er aan de lopende band overtredingen plaats. De gewijzigde bedrijfsstructuur van Creil Exploitatie B.V./Creil Vastgoed B.V. doet daar niet aan af. Immers, er is een sterk zakelijk samenwerkingsverband tussen Verdoorn en Straathof, gelet op hun reeds 30 jaar durende werkrelatie.
Slacht
Zwemwater eisen voor eendjes is een ondoordachte oproep van Wakker Dier Nieuws: 3 juli 2024 Deze week viel er een een nieuwsbrief in de digitale postbus waarin een welzijnsorganisatie oproept om zwemwater voor eendjes in de vee-industrie te eisen. Dat klinkt sympathiek, maar is volstrekt ondoordacht.
Dier­proeven
Hartelust’s TBC-apen besmette medewerker Spaans laboratorium Nieuws: 2 juli 2024 Een studie over de TBC-besmetting bij van Hartelust afkomstige apen in Barcelona onthult dat een medewerker daar besmet raakte, besmettingen bij de apen moeilijk aan te tonen zijn en het gesleep met apen daardoor een groot gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Pagina's