Main content

Inhoud

Update: Jagersvereniging verliest in bodemprocedure

Nieuws: 16 oktober 2023
Jacht

In oktober 2022 stond Animal Rights tegenover de Jagersvereniging in de rechtbank in Den Haag. De Jagersvereniging had destijds een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat vanwege het verbod om tijdens het jachtseizoen te mogen jagen op de haas in Utrecht, Groningen en Limburg. Terwijl deze diersoort in een ongunstige staat van instandhouding verkeert, wil de Jagersvereniging de populatie toch verder decimeren. Animal Rights voegde zich samen met Fauna4Life als belanghebbende in deze zaak bij de Staat. De Jagersvereniging verloor vorig jaar het kort geding.

Op maandag 21 augustus start de bodemprocedure die de Jagersvereniging heeft aangespannen tegen de staat als gevolg van de uitspraak van vorig jaar. De zitting zal ook deze keer plaatsvinden in de rechtbank in Den Haag. Behalve de haas zal ook het verbod op de jacht op het konijn behandeld worden. De Jagersvereniging beweert, samen met enkele andere organisaties, dat de besluiten van de overheid gebaseerd zijn op onjuiste gegevens.

Dat de jagers beweren dat de methodes en de cijfers die de Staat hanteert niet deugen is een typisch geval van de pot die de ketel verwijt dat die zwart ziet

Campagnecoördinator Aysis Plet

Bodemprocedure

UPDATE: Op 11 oktober is er uitspraak gedaan in de bodemprocedure: het besluit van de Staat blijft staan. De eisen van de Jagersvereniging zijn niet ontvankelijk verklaard. Komend jachtseizoen mag er nergens gejaagd worden op het konijn, en in de provincies Utrecht, Groningen en Limburg mag er ook niet gejaagd worden op de haas.

'JAGEN IS ALS AARDAPPELS OOGSTEN'

De Jagersvereniging meent dat met het besluit van vorig jaar om de jacht niet te openen op deze diersoorten, er een inbreuk is gemaakt op hun 'eigendomsrecht'. Ze beweren dat de jacht is 'ingeperkt om politieke redenen, niet voor een doel dat de Wet natuurbeheer beoogt te dienen'. Ook is de Jagersvereniging is er van overtuigd dat het besluit gebaseerd is op ondeugdelijke gegevens en rekenmethodes. Dit is een bijzonder standpunt, gezien de gegevens en tellingen van de Jagersvereniging zelf al jaren worden afgewezen als officiële cijfers omdat ze uiterst onbetrouwbaar zijn.

Aysis Plet, campagnecoördinator: "Dat de jagers beweren dat de methodes en de cijfers die de Staat hanteert niet deugen is een typisch geval van de pot die de ketel verwijt dat die zwart ziet".

De Staat gebruikt de Habitatrichtlijn als methode om te bepalen of een diersoort in een gunstige of ongunstige staat van instandhouding verkeert. Deze methode is in 1992 door de Europese Unie opgesteld om de biologische biodiversiteit in Europa in stand te houden. Er wordt door de Jagersvereniging beweerd dat deze rekenmethode die de Staat heeft gehanteerd onrechtmatig is en deze dus niet meer gebruikt mag worden in de toekomst.

Tijdens de zitting werd er door de advocaten van de Jagersvereniging uitspraken gedaan zoals dat 'de jacht vergelijkbaar is met aardappels oogsten'. In de pleitnota stelt de Jagersvereniging ook dat de jacht op de haas en het konijn nodig is omdat er 'te weinig predatoren' zijn. Terwijl jagers nota bene zelf verantwoordelijk zijn voor de dood van heel wat predatoren zoals kraaien, kauwen, vossen, marters en ratten, maar die moeten dan weer dood omdat ze te veel jachtwild buit maken. Zo vindt de jagerij altijd wel een smoesje om het doden van dieren te verantwoorden.

De maatregelen die de Staat neemt gaan niet ver genoeg om konijnen en hazen te beschermen, maar het is goed dat de plezierjacht op het konijn in Nederland en op de haas in drie provincies gesloten blijft

Petra den Boer, advocaat

Nog steeds onvoldoende beschermd

De uitkomst van deze uitspraak is fantastisch nieuws, maar helaas betekent het nog steeds weinig voor de hazen en konijnen die onder het mom van 'schadebestrijding' en 'beheer' worden gedood. Deze vorm van jacht gaat het gehele jaar door.

Petra den Boer, advocaat: "De rechtbank heeft in de bodemprocedure de vorderingen - net als in kort geding - terecht afgewezen. Het is duidelijk dat de populaties van het konijn en de haas extreem achteruit zijn gegaan en dat deze dieren beschermd moeten worden onder de Wet natuurbescherming. De maatregelen die de Staat neemt gaan niet ver genoeg om konijnen en hazen te beschermen, maar het is goed de plezierjacht op het konijn in Nederland en op de haas in drie provincies gesloten blijft."

Vanuit Animal Rights pleiten wij voor de enige positieve uitkomst voor Nederland: een algeheel verbod op de jacht.

In het kort

Toen demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in 2022 besloot dat er in Utrecht, Groningen en Limburg niet op hazen mag worden gejaagd, was de gehele jachtlobby in rep en roer. De jacht werd stopgezet vanwege de afname van de populaties in deze specifieke provincies. Samen met enkele andere belanghebbenden waaronder de NOJG (Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer) en de FPG (Federatie Particulier Grondbezit), spande de Jagersvereniging als tegenreactie een kort geding aan tegen de staat.

Jagersgemeenschap laat ware gezicht zien

Tijdens de zitting die in oktober 2022 plaatsvond, vielen de jagers volledig door de mand toen hun advocaten luid protesteerden nadat de rechter aangaf dat ze op 20 oktober een uitspraak zou doen: 5 dagen na de opening van het jachtseizoen op 15 oktober. De advocaten benadrukten dat het “in het grootste belang van hun cliënten is”, dat er een uitspraak zou komen vóór de start van het jachtseizoen. Voor Animal Rights is dit het zoveelste bewijs dat jagers vooral willen schieten. Mochten ze écht in het belang van de natuur handelen, zoals ze zo vaak verkondigen, dan zou het beschermen -en dus niet doden van de hazen en konijnen prioritair zijn.

Als gevolg van het kort geding begon de Jagersvereniging een bodemprocedure tegen de Staat. De zitting van deze procedure vond op 21 augustus plaats. Volgens de Jagersvereniging, die al een flinke tijd vroeg om financiële bijdragen voor deze bodemprocedure, was het belangrijk om ‘te voorkomen dat de jacht onmogelijk wordt gemaakt” en moet er “een doorbraak gerealiseerd worden om te zorgen voor een positieve toekomst van de jacht in Nederland”.