Main content

Inhoud

Rechtszaak jachthutten Reeuwijk gewonnen

Nieuws: 13 augustus 2021
Jacht

Bijna twee jaar geleden diende Animal Rights een handhavingsverzoek bij de burgemeester van de gemeente Reeuwijk. Volgens de organisatie zijn er tientallen jachthutten in strijd met het bestemmingsplan gebouwd en dus illegaal neergezet. Als de hutten er inderdaad illegaal staan dan moeten deze worden gesloopt. De gemeente Reeuwijk verklaarde dat de stichting geen belanghebbende is en wees het verzoek af. Campagneleider Jessica Smit, Animal Rights: “De rechter heeft nu geoordeeld dat onze organisatie hier wel degelijk een belang heeft. De gemeente krijgt acht weken de tijd om een nieuw besluit te nemen én zal illegale jachthutten moeten verwijderen.”

Update december 2021

De gemeente heeft aangegeven handhavend op te zullen treden tegen illegale jachthutten. Voor elke overtreder zal een apart handhavingstraject moeten worden gevolgd. Animal Rights houdt het nauwlettend in de gaten.

Schieten vanaf eilandjes

De Reeuwijkse Plassen zijn dertien plassen bij Bodegraven en Gouda, ten oosten van het dorp Reeuwijk. Een geliefd natuurgebied en een waar vogelparadijs wat vele recreanten trekt. Niet voor niets is een gedeelte van dit gebied aangewezen als beschermd natuurgebied.1 In Reeuwijk wordt gejaagd vanaf eilandjes en stukjes land op en tussen het water. Op de plassen zelf wordt pal naast het Natura-2000 gebied gejaagd.

Lees ook: weer gedumpte ganzen aangetroffen in Reeuwijk.

BELANGRIJKE OVERWINNING

De gemeente beroept zich op het feit dat de jacht ook mogelijk is zonder schiethutten. Smit: “Feit is dat de jacht aanzienlijk wordt bemoeilijkt zonder de hutten. Er staan bouwwerken die meer weg hebben van een jachtfort dan van een hut. Met loopgraven en al. Wij zijn blij met deze overwinning.” Er is met deze uitspraak ook een belangrijk precedent geschept. Er staat nu namelijk vast dat je tegen overtredingen van het bestemmingsplan, als het gaat om natuurbescherming, kunt optreden wanneer (beschermde) diersoorten hier last van ondervinden.

De gemeente heeft 8 weken de tijd gekregen om een nieuw besluit te nemen. Ook kan de gemeente nog in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Bekijk onze Newsflash van twee jaar geleden.