Main content

Inhoud

Rechter: afschot Groningen Airport onrechtmatig

Nieuws: 13 mei 2020
Jacht

Het afschot van maar liefst 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren op Groningen Airport-Eelde is onrechtmatig. Dat is de uitkomst van een juridische procedure aangespannen door dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life. De rechter vindt dat het besluit onvoldoende is gemotiveerd en onzorgvuldig is voorbereid. De provincie heeft vier weken de tijd gekregen om een beslissing te nemen op het bezwaar.. “De rechter heeft op veel punten flinke kritiek geuit. Er moet zoveel worden aangepast dat wij de overtuiging hebben dat dit besluit geen stand kan houden”, aldus de organisaties.

Lees ook: katten, vossen en aalscholvers worden afgeschoten op Groningen Airport

Zonder onderbouwing zal de provincie ook deze soorten van de lijst moeten halen.

Pauline de Jong, Fauna4Life

VOGELS EN ZOOGDIEREN ZIJN DE KLOS

De provincie Drenthe heeft in januari toestemming gegeven om maar liefst 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren af te schieten in het belang van de vliegveiligheid op en rondom Groningen Airport. Deze waslijst aan soorten bevat ook dieren die op de Rode Lijst staan. Animal Rights en Fauna4Life hebben samen bezwaar aangetekend. Naar aanleiding van dit bezwaar heeft de provincie 15 soorten van de afschotlijst gehaald.

Daarnaast hebben de organisaties een verzoek bij de rechtbank ingediend. Zij willen dat het afschot wordt opgeschort, totdat de provincie op de bezwaren heeft beslist. Er staat nog steeds een tiental diersoorten op de afschotlijst, waarvoor geen enkele onderbouwing aanwezig is. Pauline de Jong van Fauna4Life: “De wet is duidelijk en strikt. Als er geen onderbouwing is dan mag er geen ontheffing tot afschot worden verleend. Zonder onderbouwing zal de provincie ook deze soorten van de lijst moeten halen.”

Wij willen dat er tot het uiterste wordt gezocht naar manieren om vreedzaam te co-existeren met andere levende wezens.

Jessica Smit, Animal Rights

KRITIEK VAN DE RECHTER

De kritiek van de rechter is bepaald niet mals. Zo is er voor een aantal vogelsoorten "uit voorzorg" toestemming tot afschot gegeven. Dat is in strijd met de wet. Eerst moet altijd objectief worden aangetoond dat er daadwerkelijk gevaar dreigt. Daarnaast is niet duidelijk waar de vogels zich bevinden, wat het gedrag van de vogels is en of ze überhaupt wel de start- en landingsbanen van het vliegveld kruisen. Ook ontbreken voor vrijwel alle diersoorten concrete en verifieerbare gegevens, waaruit blijkt dat preventieve maatregelen niet werken en waarom niet. Tot slot is voor sommige diersoorten niet aangetoond dat ondanks de inzet van preventieve maatregelen er toch een groot gevaar voor de vliegveiligheid blijft bestaan.

Jessica Smit van Animal Rights: “Bijna alles wat leeft krijgt op Groningen Airport de kogel. Animal Rights pleit altijd tegen afschot, andere dieren hebben net zoveel recht om te leven als wij. Wij willen dat er tot het uiterste wordt gezocht naar manieren om vreedzaam te co-existeren met andere levende wezens.”

Zonder vliegverkeer is er weinig gevaar voor de vliegveiligheid.

Jessica Smit, Animal Rights

GEVOLGEN VAN DE UITSPRAAK

De provincie Drenthe heeft vier weken de tijd om haar besluit te herstellen. Zij heeft de opdracht gekregen om de kritiek van de rechter in het nieuwe besluit te verwerken. Inmiddels is het vliegverkeer in heel Europa is ook met 90% afgenomen. Smit: “Zonder vliegverkeer is er weinig gevaar voor de vliegveiligheid.”