Main content

Inhoud

Katten, vossen en aalscholvers worden afgeschoten op Groningen Airport

Nieuws: 17 februari 2020
Jacht

De provincie Drenthe heeft in januari toestemming gegeven om maar liefst 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren af te schieten in het belang van de vliegveiligheid op en rondom Groningen Airport Eelde (liggend in Drenthe).1 De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life zijn ontzet: “Het gaat om belachelijk veel diersoorten, waaronder dieren die al op de Rode Lijst staan. Voor sommige soorten is geen enkele onderbouwing aanwezig. Wij begrijpen niet hoe de provincie tot dit besluit is gekomen.”

Sommige vogels worden gevangen en vrijgelaten, maar anderen krijgen de kogel. Dit is toch niet te bevatten. Voor ons telt elk dier, ongeacht de soort.

Jessica Smit, Animal Rights

DEZE VOGELS ZIJN DE PINEUT

Om de luchtvaartveiligheid te garanderen wordt op het vliegveld een zero-tolerancebeleid gevoerd met betrekking tot de aanwezigheid van vogels. De luchthaven heeft een viertal vogelwachters in dienst die de dieren eerst moeten verjagen. Als dit niet werkt, kan er worden overgegaan tot het vangen en vrijlaten óf doden van de vogels, afhankelijk van de vogelsoort.

Bij het besluit zijn twee bijlagen toegevoegd. Soorten die op de tweede bijlage staan worden gedood. Soorten die op de derde bijlage staan worden gevangen en vrijgelaten. Jessica Smit van Animal Rights: “Sommige vogels worden gevangen en vrijgelaten, maar anderen krijgen de kogel. Dit is toch niet te bevatten. Voor ons telt elk dier, ongeacht de soort.”

VOGELS DIE WORDEN GEDOOD

Kokmeeuw, stormmeeuw, mantelmeeuw, zilvermeeuw, kievit, goudplezier, blauwe reiger, zilver reiger, knobbelzwaan, aalscholver, grauwe gans, kolgans, Canadese gans, brandgans, taigarietgans, kleine rietgans, dwerggans, soepgans, wilde eend, slobeend, krakeend, zomertaling, wintertaling, smient, pijlstaart, fazant, patrijs, scholekster, wulp, spreeuw, houtduif, Turkse tortel, holenduif, zomertortel, stadsduif, zwarte kraai, roek, kauw, ekster, Vlaamse gaai.

KATTEN, VOSSEN EN WASBEREN

Naast vogels moeten ook zoogdieren eraan geloven. Zo wordt in het plan gesteld dat het vangen en verplaatsen van vossen moeilijk, kostbaar en ongewenst is. Deze stelling wordt niet met cijfers of verdere informatie onderbouwd. Jessica Smit: “Zoals gebruikelijk is de vos de klos.” Verwilderde katten worden gevangen met vangkooien en daarna met het geweer gedood. Katten zouden onder meer op weidevogels kunnen jagen. Diezelfde weidevogels, zoals de kievit, scholekster en wulp, mogen volgens het besluit dan wel door jagers worden gedood.

Teken de petitie: stop de heksenjacht op de vos.

Het doel van dit besluit is het vergroten van de vliegveiligheid. Niet het doden van dieren.

Pauline de Jong, Fauna4Life

Pauline de Jong van Fauna4Life: “Katten mogen geen weidevogels doden, maar jagers wel. De katten worden gevangen met vangkooien. Waarom worden ze vervolgens niet overgedragen aan een opvang? Het doel van dit besluit is het vergroten van de vliegveiligheid. Niet het doden van dieren.”

ZOOGDIEREN DIE WORDEN GEDOOD

Reeën, vossen, verwilderde katten, nertsen, wasberen, wasbeerhonden, hazen, konijnen, bruine rat, zwarte rat, muskusrat, woelrat, mollen, huismuis, dwergmuis, bosmuis, grote bosmuis, brandmuis, aardmuis, veldmuis, noordse woelmuis, ondergrondse woelmuis, rosse woelmuis, eikelmuis, hazelmuis, relmuis.

IN STRIJD MET DE WET

De toestemming (ontheffing) bevat een waslijst aan vogels en zoogdieren. Een ontheffing wordt altijd verleend op basis van een onderliggend Faunabeheerplan. Als een soort niet is opgenomen in het Faunabeheerplan dan ontbreekt dus de onderbouwing. Pauline de Jong: “De wet is duidelijk en strikt. Als er geen onderbouwing is dan mag er geen ontheffing worden verleend. Dertig van de genoemde soorten zijn niet opgenomen in het Faunabeheerplan. Voor deze dertig soorten kan en mag er geen toestemming tot afschot worden gegeven.”

De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life hebben een bezwaarschrift ingediend. Zij willen dat de toestemming wordt ingetrokken. Vorig jaar verleende de provincie Drenthe ook al lichtzinnig een ontheffing voor het doden van aalscholvers. De provincie werd teruggefloten na het bezwaar van Animal Rights en Fauna4Life.

Update - kamervragen

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld aan de ministers over de toestemming die de Provincie Drenthe heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten op Groningen Airport Eelde: “Onacceptabel om 67 diersoorten, waarvan sommige op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten staan, zomaar af te knallen." Ook de Partij voor de Dieren Drenthe heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur.

In de gemeenteraad van Groningen klinken ook geluiden tegen het afschotbesluit van de provincie Drenthe. "Het college van Groningen is mede aandeelhouder van het vliegveld. Dus kan het college dit beleid ook aan de kaak stellen.", verklaart Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad.