Main content

Inhoud

15 soorten van afschotlijst Groningen Airport

Nieuws: 8 april 2020
Jacht

UPDATE - In januari verleende de provincie Drenthe een ontheffing die het mogelijk maakt om maar liefst 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren dood te schieten in het belang van de vliegveiligheid op Groningen Airport Eelde (liggend in Drenthe). Animal Rights en Fauna4Life hebben samen bezwaar aangetekend. De organisaties: “Naar aanleiding van onze bezwaren heeft het provinciebestuur 15 soorten van de afschotlijst gehaald. Dit toont al aan dat de ontheffing routinematig is verleend. Als niemand bezwaar aantekent worden dieren gewoonweg zonder protest veroordeeld tot de kogel.”

Lees ook: katten, vossen en aalscholvers afgeschoten op Groningen Airport

Als er niemand bezwaar aantekent worden dieren zonder protest veroordeeld tot de kogel.

Jessica Smit, Animal Rights.

SOORTEN UIT ONTHEFFING GESCHRAPT

Uit overleg tussen Groningen Airport en het provinciebestuur van Drenthe blijkt dat in totaal 15 diersoorten niet meer worden beheerd. Deze soorten worden uit de ontheffing geschrapt. Een ontheffing wordt altijd verleend op basis van een onderliggend Faunabeheerplan. Als een soort niet is opgenomen in het Faunabeheerplan dan ontbreekt dus de onderbouwing. Er staat nog steeds een tiental diersoorten op de afschotlijst waarvoor geen enkele onderbouwing aanwezig is.

Jessica Smit van Animal Rights: “Voor deze soorten kan er mag er geen toestemming tot afschot worden gegeven. De provincie handelt in strijd met haar eigen beleidsregels. Wij hadden gehoopt dat de provincie beter naar onze bezwaren zou kijken. Dit besluit rammelt aan alle kanten.”

Soorten die zijn geschrapt

Muskusrat, woelrat, mollen, huismuis, dwergmuis, bosmuis, grote bosmuis, brandmuis, aardmuis, veldmuis, Noordse woelmuis, rosse woelmuis, eikelmuis, hazelmuis, relmuis.

WEERSTAND TEGEN AFSCHOT GROEIT

Steeds meer organisaties spreken zich uit tegen het afschot. Zo heeft ook Vogelbescherming Nederland bezwaar aangetekend, zijn er Kamervragen gesteld aan de verantwoordelijke ministers én klinken er geluiden in de Groningse gemeenteraad tegen het afschot. Pauline de Jong van Fauna4Life: “Van Schiphol vertrekken meer dan duizend vliegtuigen per dag. Op Groningen Airport Eelde gaat het slechts om enkele vluchten. Zelfs op Schiphol worden niet zoveel diersoorten afgeschoten. Het is onbegrijpelijk dat de provincie dit besluit niet volledig intrekt."

Lees ook: weerstand tegen afschot Groningen Airport groeit

Het is onbegrijpelijk dat de provincie dit besluit niet volledig intrekt.

Pauline de Jong, Fauna4Life

JURIDISCHE PROCEDURE GAAT DOOR

Animal Rights en Fauna4Life hebben een verzoek bij de rechtbank ingediend. Zij willen dat het afschot wordt opgeschort, totdat de provincie op de bezwaren heeft beslist. Wegens de coronacrisis lag de procedure tijdelijk stil, maar deze wordt nu schriftelijk voortgezet.