Main content

Inhoud

POLITIEKE VRAGEN OVER AGRESSIE DOOR JAGERS

Nieuws: 17 september 2018
Jacht

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld naar aanleiding van een bijeenkomst die de provincie Zuid-Holland op 10 oktober organiseert rondom het thema “faunabeheer en agressie”. Volgens de provincie worden uitvoerders van het provinciale faunabeleid (lees: jagers) steeds vaker geconfronteerd met diverse vormen van agressie.

Lees ook deze blog: jagers en provincie erkennen ons succes.

We spreken regelmatig buurtbewoners die zich niet uit durven te spreken tegen de jacht, omdat ze bang zijn voor represaillemaatregelen. Deze burgers staan er alleen voor.

Jessica Smit, Animal Rights

WILLEKEUR

Eerder gaf de provincie nog aan, bij agressie dóór jagers, dat dit geen zaak is voor de provincie is, maar onder de verantwoordelijkheid van de politie valt. Wij vragen ons net als de Partij voor de Dieren af waarom de provincie kiest voor deze willekeur. Burgers en andere tegenstanders van de jacht, zouden dezelfde bescherming moeten genieten als jagers.

VREEDZAAM VERZET

Animal Rights voert sinds 2015 actie tegen de jacht en krijgt regelmatig te maken met agressie. Jagers waarderen onze aanwezigheid niet en komen vaak chagrijnig het veld uit lopen. Jessica Smit, Animal Rights: “Vorig jaar was een jager zo geïrriteerd dat hij vanuit een rondrijdende auto de lucht in schoot. We spreken regelmatig buurtbewoners die zich niet uit durven te spreken tegen de jacht, omdat ze bang zijn voor represaillemaatregelen. Deze burgers staan er alleen voor.”

Activisten van Animal Rights worden weggezet als hinderlijk en agressief, terwijl onze acties altijd vreedzaam en geweldloos zijn. Ook de VVD in Zuid-Holland beschuldigde Animal Rights al eerder van verbaal geweld en bedreigingen en het afhandig maken van geschoten dieren. Wij spreken ons uit tegen alle vormen van geweld en zullen dit ook blijven doen.

POLITIEKE VRAGEN

Onderstaande vragen zijn voorgelegd aan het provinciebestuur van Zuid-Holland.1

  1. Hoe vaak en welke vormen van agressie hebben plaatsgevonden in de afgelopen twee jaar tegen jagers, die in opdracht van de provincie dieren doden?
  2. Op welke wijze wordt dit vastgelegd en geregistreerd?
  3. Wordt dit alleen beoordeeld door jagers zelf of heeft er een objectieve toetsing plaats gevonden? Zo ja op welke wijze en door wie? Zo nee, bent u met ons van mening dat dit een subjectieve beoordeling is?
  4. Wat zijn de kosten van deze ondersteuning aan jagers én de dag die door GS georganiseerd en betaald wordt?
  5. Waarom kunnen deze kosten niet door de eigen organisatie worden betaald, maar wordt het betaald door de overheid en indirect onze inwoners?
  6. In antwoord op eerdere vragen van de Partij voor de Dieren, waarbij mensen te maken hebben met agressie doorjagers hebt u aangegeven dat dit geen zaak is voor de provincie, maar dat dit een zaak is van de politie. Waarom maakt u onderscheid tussen agressie gepleegd door jagers en mogelijk tegen jagers?
  7. Bent u met ons van mening dat geweld en agressie door jagers extra gevaarlijk kan zijn, omdat zij gewapend zijn en dit tot ernstige gevolgen zou kunnen leiden? Zo nee, waarom niet? Zo ja welke maatregelen neemt u hiertegen?
  8. Bent u bereid om mensen die te maken hebben met geweld door jagers op enigerlei wijze ondersteuning te bieden? Zo nee, waarom kiest u voor deze willekeur?
  9. Bent u bereid maatregelen te nemen ingeval er sprake is van agressie door jagers? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?
  10. Bent u bereid om het meldpunt jachtmisstanden nadrukkelijk onder de aandacht te brengen om agressie door jagers beter in kaart te krijgen? Zo nee, waarom niet?

Petitie

Teken onze petitie voor een verbod op het gebruik van levende lokdieren tijdens de jacht.

Stop jacht met levende lokdieren Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer