Main content

Inhoud

VVD statenlid criminaliseert acties tegen de jacht

Nieuws: 25 oktober 2017
Jacht

Een VVD statenlid heeft een aantal zeer suggestieve vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland gesteld. 1 Onder de kop ‘Animal Rights, waar zijn de rechten van jagers?’ worden acties tegen de jacht gecriminaliseerd. Animal Rights directeur Robert Molenaar heeft het VVD statenlid een reactie gestuurd:

Geacht statenlid,

Recentelijk heeft u vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten met als onderwerp ‘Animal Rights, waar zijn de rechten van jagers?’. Aangezien de gestelde vragen over onze stichting gaan vind ik het niet meer dan logisch om hierop te reageren.

Allereerst geeft u aan dat er op democratische wijze besloten is dat de zomerganzenpopulatie terug moet worden gebracht met circa 100.000 naar 55.000 ganzen. Zoals u wel zult begrijpen stuit het nemen van deze buitensporige maatregel op weerstand van mensen die begaan zijn met het lot van de ganzen.

Er zijn democratische en grondwettelijke middelen om je ongenoegen te uiten zoals het opzetten van een demonstratie of het aanbieden van een petitie. Animal Rights maakt gebruik van deze middelen en voert dan ook regelmatig actie tegen de ganzenjacht. We lokaliseren een jachtpartij en demonstreren vervolgens met spandoeken en toeters op de openbare weg. Deze acties zijn vaak effectief: de jagers stoppen regelmatig met de jacht. Dat onze acties succesvol zijn in de bescherming van ganzen heeft geen enkele invloed op ons demonstratierecht: zowel ineffectieve als effectieve protesten genieten grondwettelijke bescherming.

Naast onze acties voeren we ook het debat in de media en hebben we ruim 10.000 handtekeningen overhandigd aan Gedeputeerde Han Weber. 1

In de vervolgvragen wordt ons legitieme protest door u gecriminaliseerd. Er wordt gesteld dat Animal Rights zich op ‘privé-eigendommen’ en percelen waarop jagers actief zijn begeeft, en probeert om geschoten wild te ontvreemden.

Er zijn slechts twee momenten geweest waarbij activisten van Animal Rights een perceel hebben betreden. In beide gevallen werden er overtredingen door jagers geconstateerd. In het eerste geval ging het om een aangeschoten kraai die aan zijn lot werd overgelaten. De betreffende jager weigerde het dier uit zijn lijden te verlossen. Hierop is de kraai uit het veld gehaald en met de dierenambulance vervoerd naar een vogelopvang. Er is door de betreffende medewerker van Animal Rights aangifte gedaan bij de politie.

Daarnaast hebben jagers in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee meerdere malen gebruik gemaakt van lokkraaien en Canadese lokganzen. Het gebruik van deze lokmiddelen is verboden. 2 Om bewijsmateriaal te verzamelen hebben wij na afloop van de jachtpartij het perceel betreden. De beelden zijn vervolgens overhandigd aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

U refereert tevens aan een filmpje dat op onze website staat waarin te zien is hoe jagers ganzen onnodig laten lijden. Al deze bevindingen tezamen tonen aan dat er amper toezicht is. We vinden het kwalijk dat er onvoldoende gecontroleerd wordt of de de jagers zich houden aan de voorwaarden die gesteld worden in de ontheffing.

Vervolgens stelt u dat Animal Rights zich schuldig maakt aan verbaal geweld en bedreigingen. We zijn zeer verbaasd over deze volkomen onjuiste aantijgingen. Animal Rights spreekt zich juist uit tegen (verbaal) geweld en bedreigingen. We vinden het ongepast en de VVD onwaardig om Animal Rights op deze wijze te criminaliseren. We zijn weliswaar tegenstander van de jacht maar we doen dit met open vizier.

Mocht u nog vragen hebben over Animal Rights en onze vreedzame acties tegen de jacht dan kunt u met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Robert Molenaar

Directeur Stichting Animal Rights