Main content

Inhoud

BLOG - JAGERS EN PROVINCIE ERKENNEN ONS SUCCES

Blog: 12 september 2018
Jacht

BLOG - Vorige week publiceerde de provincie Zuid-Holland een video om het draagvlak voor de ganzenjacht in Zuid-Holland te vergroten.1 De provincie wil graag “een evenwichtige bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie”, zo komen de boswachter, de akkerbouwer en de jager in de filmpjes met de titel “ganzenpraat” aan het woord. Begrijpelijk, want het provinciale faunabeleid wint in recente berichtgeving, bijvoorbeeld over het volledig uitroeien van de Canadese gans, niet bepaald aan populariteit.

Waar provinciaal toezicht op de jacht bijna volledig ontbreekt, zijn onze activisten de ogen en oren in het veld.

Het zou de provincie sieren om, in het kader van een evenwichtige beeldvorming, ook dierenrechtenorganisaties en wetenschappers een bijdrage te laten leveren aan de maatschappelijke discussie over de zin en onzin van de ganzenjacht.

Op de website van de provincie geeft zij aan dat er naast het doodschieten van ganzen ook andere beheermethoden zijn, zoals het bewerken van ganzeneieren of het vergassen van dieren. Over duurzame, diervriendelijke en preventieve maatregelen wordt echter met geen woord gerept. Over de effectiviteit van het huidige beleid ook niet. Dat provinciaal afschotbeleid niet zorgt voor minder ganzen op internationaal niveau, maar juist meer geschikte broedplekken voor achtergebleven dieren creëert, wordt behendig achterwege gelaten. Het afschieten van ganzen is slechts symptoombestrijding en dat zou de provincie inmiddels moeten weten.

Wij maken gebruik van grondwettelijke en democratische middelen, zoals het opzetten van een demonstratie en het filmen vanaf de openbare weg.

De Jagersvereniging doet er met genoegen een schepje bovenop. Volgens hen ondervinden jagers in Zuid-Holland veel last van activisten die zich hinderlijk en bedreigend opstellen richting jagers. Ook wordt er veel gepubliceerd, met vaak een weinig feitelijk, maar vooral activistisch karakter. De provincie wil meer draagvlak en begrip kweken voor de bejaging van ganzen en een antwoord geven op de eenzijdige berichtgeving van de dierenbeschermingsorganisaties, aldus de Jagersvereniging.1

Animal Rights voert sinds 2015 actie tegen de ganzenjacht in Zuid-Holland. Waar provinciaal toezicht op de jacht bijna volledig ontbreekt, zijn wij de ogen en oren in het veld. Onze activisten zijn regelmatig getuige van schokkende jachtmisstanden en leggen deze op beeld vast. Wij maken gebruik van grondwettelijke en democratische middelen, zoals het opzetten van een demonstratie en het filmen vanaf de openbare weg. We lokaliseren een jachtpartij en voeren vervolgens actie met spandoeken, toeters en camera’s.

Onze acties zijn altijd vreedzaam en geweldloos en bovendien succesvol, zo blijkt wel uit de berichtgeving van de provincie en de Jagersvereniging. De provincie is begonnen aan een charmeoffensief omtrent de ganzenjacht en de Jagersvereniging zet ons weg als hinderlijke en bedreigende activisten. Wij zijn succesvol in onze acties tegen de jacht, in ons achtergrondonderzoek en onze juridische procedures. Dat is lastig te behappen voor de provincie en jagers, maar wij zien in deze berichtgeving niet meer dan een erkenning van ons succes.

Wij blijven doorgaan met onze acties en nodigen iedereen die interesse heeft uit zich aan te sluiten bij onze vreedzame protesten.

Jessica Smit, Animal Rights