Main content

Inhoud

Oproep aan de EU: promoot niet dierlijke, maar plantaardige producten

Nieuws: 2 juni 2020
Plant Power

Dagblad Trouw berichtte op 30 mei hoe de plannen om EU subsidies op vleesreclame te stoppen op het laatste moment werden geschrapt.1 De vleeslobby blijkt helaas nog vaak een krachtigere invloed te hebben dan feiten en argumenten. Animal Rights wil dat de EU de feiten en argumenten prioriteit geeft en kiest voor de promotie van plantaardige producten.

Gezonder en milieuvriendelijker

De Europese Unie wil dat inwoners in 2030 gezonder en milieuvriendelijker eten. Dat is het doel van de ‘Farm to fork’-strategie die Eurocomissaris Frans Timmermans in mei presenteerde.1 Dat doel is makkelijk te bereiken als de EU inzet op de transitie naar een plantaardig eetpatroon. Dierlijke producten hebben een enorme impact op het milieu en plantaardig eten is gezonder. Toch strooit de EU nog steeds met subsidies voor de veehouderij en blijft zelfs het subsidiëren van de consumptie van dierlijke producten bestaan. Animal Rights vindt dat onbegrijpelijk.

Zwakke argumenten

Volgens Annie Schreijer-Pierik van het CDA is het ‘wijs’ dat de subsidie op reclame voor vlees blijft bestaan. Ze stelt: “De Europese Unie moet zich niet gaan bemoeien met de voedingskeuze van burgers.”1 Dat lijkt Animal Rights juist een argument om vleesreclame niet te subsidiëren.

Bovendien is het consumeren van dierlijke producten geen persoonlijke keuze. Niemand zou de vrijheid moeten hebben om de vrijheid van andere voelende wezens te ontnemen.

Herhalend patroon

Helaas zijn de onduurzame keuzes van de beleidsmakers een herhalend patroon. Zo is er de Europese POP3 subsidieregeling. POP3 staat voor het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3): subsidie voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. In de uitvoeringsregeling is de volgende bepaling opgenomen: "subsidie wordt in ieder geval niet verstrekt voor kosten voor de vervaardiging van producten die melk of zuivelproducten imiteren of vervangen."1 Subsidies gaan dus wel naar de zuivelindustrie, maar niet naar boeren die willen inzetten op plantaardige zuivel. Meerdere fracties van de Partij voor de Dieren hebben dit probleem provinciaal aangekaart.

Kies voor plantaardig

De EU en andere overheden kunnen blijven praten over duurzaamheid en gezondheid, maar zolang ze niet een einde maken aan subsidies voor de veehouderij en de promotie van dierlijke producten én niet eenduidig inzetten op de transitie naar een plantaardige samenleving, zijn dat holle woorden. Animal Rights blijft de problemen van de dierindustrie voor het voetlicht brengen. Met Plant Power blijven we de transitie naar een plantaardige samenleving stimuleren.