Main content

Inhoud

Ook corona besmetting van nerts naar mens

Nieuws: 20 mei 2020
Bont

Op dinsdag 19 mei laat minister Schouten van Landbouw weten dat het aannemelijk is dat er een besmetting heeft plaatsgevonden van nerts op mens. 1 Het gaat waarschijnlijk om het bedrijf uit Milheeze. Er zijn tenminste vijf besmette nertsenhouderijen (Beek en Donk, Milheeze (2x), De Mortel en Deurne). Op deze bedrijven vond besmetting in eerste instantie plaats van de medewerkers naar de opgesloten dieren toe. Op 25 mei werd bekend gemaakt dat er ook op een tweede bedrijf (Deurne) besmetting van nerts naar mens heeft plaatsgevonden. Op 1 juni blijkt dat op nog eens drie nertsenhouderijen nertsen zijn besmet met het coronavirus (zie update).

LEES OOK: NEEMT MINISTER SCHOUTEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN MASSAMOORD OP NERTSEN?

Bij één medewerker is aangetoond dat het virus overeenkomsten vertoont met het virus dat bij de nertsen op datzelfde bedrijf werd gevonden. Het zou voor het eerst in Nederland zijn dat een mens door een dier is geïnfecteerd met het coronavirus.

Er zijn extra maatregelen afgekondigd voor nertsenhouderijen. "Alle bedrijven worden gescreend en er komt een bezoekverbod voor in de stallen.” Aanvullend onderzoek op de besmette locaties heeft aangetoond dat nertsen corona kunnen doormaken zonder ziekteverschijnselen te vertonen, zoals dit eveneens het geval kan zijn bij mensen. Daarover schrijft minister Schouten: ,,Deze besmette bedrijven zouden onder de radar kunnen blijven, wat onwenselijk is gezien de potentiële risico’s voor de volks- en diergezondheid." 2 Animal Rights vroeg op 20 april al om striktere controle van de nertsenhouderijen.

Het is vooralsnog niet nodig om dieren te ruimen, zegt Schouten. "We willen eerst een breder beeld krijgen van alle fokkerijen. Ruimen is het uiterste middel, eerst willen we andere maatregelen treffen.”
“Ruimen is het eufemisme dat politici en veeboeren gebruiken voor de massamoord op onschuldige dieren,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. “Dat de minister ‘ruimen’ als een optie ziet is verwerpelijk. De dieren zijn ziek gemaakt door de werknemers van de nertsenfokkerijen. We willen dat de minister nu werk gaat maken van het onmiddellijk beëindigen van deze hele verwerpelijke industrie.”

Er wordt ook onderzoek gedaan naar andere landbouwdieren. De minister zegt dat er nu bijvoorbeeld ook naar varkens wordt gekeken.

Ruimen is het eufemisme dat politici en veeboeren gebruiken voor de massamoord op onschuldige dieren. Dat de minister ‘ruimen’ als een optie zit is verwerpelijk. De dieren zijn ziek gemaakt door de werknemers van de nertsenfokkerijen. We willen dat de minister nu werk gaat maken van het onmiddellijk beëindigen van deze hele verwerpelijke industrie.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Vrijdag 15 mei concludeerde de RIVM nog dat met corona besmette nertsenhouderijen geen risico voor verdere verspreiding van het virus onder mensen vormen. 1 Uit onderzoek zou gebleken zijn dat het virus nog wel in de lucht hing in de stallen, maar daarbuiten niet meer. Daarom mochten de burgemeesters de 400-meter veiligheidszones opheffen. “Ook op dit dossier zien we niets dan gestuntel van deze minister en haar ministerie,” zegt Vermeulen.

Schouten hield wel de meldplicht van de ziekte in stand voor nertsenhouders, dierenartsen en personen van onderzoeksinstellingen. Bij sprake van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moet dit bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gemeld worden. Uit voorzorg en om eventuele verspreiding van het virus naar andere bedrijven te voorkomen mogen de dieren en de mest, een besmet bedrijf niet verlaten.

Professor Wim van den Poel van de Universiteit Wageningen, expert op het gebied van virusoverdracht tussen dier en mens, waarschuwde al dat een besmetting door een dier daarmee niet was uitgesloten. Het is aannemelijk dat dit nog kan, omdat het virus bij nertsen nog sterk leek op het virus bij mensen. Daardoor zou het weer kunnen terugspringen naar de mens. De volgorde en richting van besmetting is te achterhalen, omdat het virus iets verandert als het op dieren overgaat. Deze veranderingen zien we terug als mensen ermee besmet raken.

Update

Op maandagochtend 25 mei laat het ministerie van LNV weten:

"Zeer recent is een tweede geval bekend geworden waarbij op één van de besmette nertsenbedrijven het meest waarschijnlijk is dat SARS-CoV-2 (CoV-2) is overgegaan van nerts naar mens. Deze casus is vergelijkbaar met de vorige. In dit geval is bij drie personen op het besmette bedrijf het virus aangetoond. De genetische code van deze virussen laat grote gelijkenis zien met de genetische codes zoals die bij de nertsen van het bedrijf zijn aangetroffen. Op grond van de beschikbare informatie is het meest waarschijnlijk dat tenminste één van de drie besmette personen door een nerts is geïnfecteerd. Het is vanuit de gegevens niet mogelijk vast te stellen of meer dan één van deze drie personen vanuit de nertsen is geïnfecteerd." 1

Op 28 mei laten de ministers Carola Schouten (Landbouw) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer weten dat om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, er een landelijk verbod komt op het vervoeren van nertsen en mest van die dieren. 2 Eerder werd al aangekondigd dat voor alle nertsenhouderijen nu extra hygiënevoorschriften gelden en een bezoekersverbod voor de stallen waarin de nertsen zitten. Daarvoor golden alleen verscherpte maatregelen voor bedrijven waar al dieren besmet waren geraakt.

Het testen van nertsenbedrijven op het coronavirus Covid-19 is eind mei nog niet begonnen, omdat de benodigde test nog niet beschikbaar is. 3 De benodigde Elisa-test om antistoffen aan te tonen is nu nog niet gereed. Omdat het om een nieuw virus gaat, moet een test ontwikkeld worden. Het proces van ontwikkeling en validatie is in de afrondende fase. De screening op de bedrijven is al wel begonnen. De NVWA verwacht voor 5 juni alle nertsenbedrijven te hebben bezocht voor de monstername in het kader van de screening op het coronavirus. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zal de testen uitvoeren.

De screening van de nertsenbedrijven loopt naast een Early Warning System (EWS) naar Covid-19. Als er sterfte is op nertsenbedrijven, moeten de bedrijven deze dieren opsturen naar GD voor onderzoek, met een maximum van 5 dieren per keer. Deze dieren worden onderzocht op aanwezigheid van het virus.

Op 1 juni blijkt dat op nog eens drie nertsenhouderijen nertsen zijn besmet met het coronavirus. 4 Een vierde bedrijf wordt nog nader onderzocht, omdat het erop lijkt dat het virus ook daar heeft toegeslagen. Het virus is nu bij zes Brabantse nertsenhouderijen geconstateerd, op acht locaties. Het gaat om bedrijven in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint Anthonis, in het oosten van de provincie. Ook op een boerderij in het Limburgse Venray is het mogelijk raak.

Het gevaar is buiten de stal volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu niet groot. Die conclusie blijft ook na de nieuwe gevallen overeind. Theoretisch zou het virus onder nertsen kunnen blijven circuleren, ook wanneer de epidemie bij mensen is uitgedoofd, maar de nertsen kunnen net als mensen geïsoleerd en behandeld worden. Of die wil er is bij de overheid is wat anders; het uitmoorden van dieren is natuurlijk veel makkelijker, want de "’Volksgezondheid staat altijd voorop," onderstrepen minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en zijn collega Carola Schouten (Landbouw), niet het respect voor de dieren die door mensen besmet zijn.

Deze dieren worden gefokt om vermoord te worden voor hun pels. Ze zijn hoe dan ook slachtoffers.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer