Main content

Inhoud

Neemt minister Schouten de verantwoordelijkheid voor een massamoord op nertsen?

Nieuws: 27 mei 2020
Bont

Als de volksgezondheid en de gezondheid van dieren in gevaar zijn door coronabesmettingen op nertsenfokkerijen, dan worden alle nertsen, ook de gezonde, geruimd. Dat heeft minister Schouten van Landbouw 26 mei gezegd in de Tweede Kamer. 1

LEES OOK: OOK CORONA BESMETTING VAN NERTS NAAR MENS

De minister zegt dat zij het veterinair epidemiologisch onderzoek moet afwachten, waarvan de uitslag vrijdag wordt verwacht. "Ruimen is het ultieme middel, maar dan moet er echt een groot risico zijn", zegt Schouten. "Zo'n besluit moet goed onderbouwd worden."

De NOS citeert enkele kamerleden die oproepen tot massamoord: "Als ik duizenden kooien met zieke dieren zie dan kan ik niet begrijpen dat er niet nu al wordt geruimd", zegt SP-Kamerlid Futselaar. De PvdA noemt de fokkerijen "een broedplaats van virussen". D66-Kamerlid De Groot: "Met al onze kennis over het gevaar van dierziekten voor de mens, waarom worden deze dieren niet geruimd?”

“Populistisch geleuter voor de bühne over de rug van de nertsen, die vervolgens geslachtofferd moeten worden,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. “Natuurlijk moeten de nertsenfokkerijen onmiddellijk verdwijnen; voor de dieren! En daarnaast om het minimale, onnodige risico voor de volksgezondheid uit te sluiten. Benadrukt moet echter worden dat virologen zich geen grote zorgen maken. 2 Alle onderzoeken hebben tot nu toe aangetoond dat nertsen de ziekte op vergelijkbare wijze ondergaan als mensen, de meeste genezen dus, en op vergelijkbare wijze verspreiden. En er dus niet-dodelijke maatregelen te nemen zijn."

"Daarnaast zijn alle veehouderijsystemen “een broedplaats van virussen”. Kunnen we die ook meteen afschaffen?"

Natuurlijk moeten de nertsenfokkerijen onmiddellijk verdwijnen; voor de dieren! En daarnaast om het minimale, onnodige risico voor de volksgezondheid uit te sluiten. Benadrukt moet echter worden dat virologen zich geen grote zorgen maken. Alle onderzoeken hebben tot nu toe aangetoond dat nertsen de ziekte op vergelijkbare wijze ondergaan als mensen, de meeste genezen dus, en op vergelijkbare wijze verspreiden. En er dus niet-dodelijke maatregelen te nemen zijn.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Gemert-Bakel

Ook de gemeente Gemert-Bakel vindt dat nertsenfokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld, direct geruimd moeten worden. 1 Dat werd duidelijk tijdens een extra raadsvergadering dinsdagavond 26 mei vanwege de zorgen over corona op nertsenfokkerijen. Omdat de gemeente die beslissing echter niet zelf kan nemen, gaat er nu een brandbrief naar minister Carola Schouten van Landbouw.

Dit is dezelfde gemeente die jarenlang de nertsenindustrie binnen de gemeentegrenzen omarmd heeft. Gemert-Bakel is de 'nertsen(leed)hoofdstad' van Nederland. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volgens Omroep Brabant 21 nertsenfokkerijen, die samen één miljoen nertsen houden.

Ook amateur-politici in de raden van Deurne en Laarbeek roepen, niet gehinderd door enige expertise, om ruimingen.

Deurne

Bij nertsenfokker Huub Kuijpers uit Deurne kregen begin mei een aantal van de opgesloten nertsen verschijnselen van het coronavirus. 1 Ook hij en zijn vrouw zijn ziek geworden door de nertsen. Huub vindt het risico van verdere verspreiding inmiddels zo groot, dat hij het liefst zijn nertsen zou laten ruimen, schrijft Omroep Brabant.

Van de 1500 nertsen op het bedrijf, zijn er zo'n 160 moederdieren besmet met het coronavirus. De pups worden niet meegerekend. Huub: "Ik heb het idee dat het virus op mijn bedrijf veel heftiger verloopt dan op andere bedrijven. Ik zie dagelijks zieke en dode dieren.” In november vermoordt hij de dieren zelf voor hun pels dus aan dode dieren is hij niet alleen gewend, hij is er zelf de oorzaak van.

Huub is zo bang dat het virus zich nog verder zal verspreiden dat hij uit voorzorg zijn bedrijf zou willen laten ruimen, schrijft Omroep Brabant. "Het liefst zou ik de nertsen laten ruimen. Maar dat is niet aan mij, daar moet het ministerie over beslissen.”

Natuurlijk staat het Huub vrij om al zijn dieren te vermoorden waneer hij dat maar wil, dat is namelijk precies wat een nertsenfokker doet! Wat Huub bedoelt is dat als de overheid tot de massamoord beslist, hij zijn hand op kan houden voor gemeenschapsgeld.

Ruud Kuijpers, mede-eigenaar van het getroffen bedrijf, is raadslid in Deurne. Corruptie is in deze dorpen nooit ver weg.

Populistisch geleuter voor de bühne over de rug van de nertsen, die vervolgens geslachtofferd moeten worden.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Minister van dierenleed Carola Schouten

''Preventief stopzetten van nertsenbedrijven of het ruimen ervan, is nog niet aan de orde," zei Schouten in de Tweede Kamer. "Er zijn geen taboes, maar ruimen is het laatste middel.”

Het vroegtijdig sluiten van alle nertsenfokkerijen, zoals sommige partijen willen, is juridisch niet haalbaar volgens Schouten. Ze verschuilt zich achter de wet waar in staat dat de fokkerijen uiterlijk tot 1 januari 2024 mogen voortbestaan.

GroenLinks wil dat als de bedrijven wegens de coronabesmettingen geruimd worden, zij daarna niet opnieuw kunnen opstarten. Maar dat is juridisch ook al niet tegen te houden, zegt Schouten.

"Als minister Schouten een massamoord op nertsen initieert, gebeurt dat om populistische redenen, om tegemoet te komen aan onderbuikgevoelens," zegt Vermeulen. "Om ongeïnformeerde burgers, bang gemaakt door populistische schreeuwers, een vals gevoel van veiligheid te bieden. Minister Schouten vindt de massamoord op duizenden nertsen geen taboe, maar dierenleed voorkomen daar heeft ze niets mee."

Update

Eind mei werd op drie besmette bedrijven epidemiologisch onderzoek gedaan. Daaruit moet blijken of de bedrijven een blijvende bron zou kunnen worden voor herinfectie van mens en dier. De resultaten van dit onderzoek worden vrijdag 29 mei verwacht. De deskundigengroep Dierziekten zal vervolgens een veterinaire inschatting maken of het virus blijft circuleren op de bedrijven. Daarna zullen zullen humane en veterinaire deskundigen volgende week in een OMT-Z (Outbreak Management Team Zoönosen) beoordelen wat het risico hiervan is voor de volksgezondheid.

Op 1 juni blijkt dat op nog eens drie nertsenhouderijen nertsen zijn besmet met het coronavirus. 1 Een vierde bedrijf wordt nog nader onderzocht, omdat het erop lijkt dat het virus ook daar heeft toegeslagen. Het virus is nu bij zes Brabantse nertsenhouderijen geconstateerd, op acht locaties. Het gaat om bedrijven in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint Anthonis, in het oosten van de provincie. Ook op een boerderij in het Limburgse Venray is het mogelijk raak.

Het gevaar is buiten de stal volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu niet groot. Die conclusie blijft ook na de nieuwe gevallen overeind. Theoretisch zou het virus onder nertsen kunnen blijven circuleren, ook wanneer de epidemie bij mensen is uitgedoofd, maar de nertsen kunnen net als mensen geïsoleerd en behandeld worden. Of die wil er is bij de overheid is wat anders; het uitmoorden van dieren is natuurlijk veel makkelijker, want de "’Volksgezondheid staat altijd voorop," onderstrepen minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en zijn collega Carola Schouten (Landbouw), niet het respect voor de dieren die door mensen besmet zijn. Dat de volksgezondheid voorop zou staan is natuurlijk ook onzin. De vee-industrie maakt mensen ziek en mag daar gewoon mee doorgaan.

Deze dieren worden gefokt om vermoord te worden voor hun pels. Ze zijn hoe dan ook slachtoffers.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer