Main content

Inhoud

Opnieuw coronauitbraken bij nertsenfokkers in Noord-Brabant

Nieuws: 9 mei 2020
Bont

Op twee nertsenhouderijen in De Mortel (gemeente Gemert-Bakel) en Deurne zijn donderdag 7 mei bij de dieren opgesloten op deze bedrijven besmettingen met het coronavirus gevonden. 1 2 Ook hier lijkt besmetting van mens op dier de oorzaak te zijn.

Vorige maand werd COVID-19 al geconstateerd op nertsenfarms aan de Bankert in Milheeze en aan de Peeleindseweg in Beek en Donk.

Onderzoek naar de besmette nertsen in Milheeze en Beek en Donk heeft uitgewezen dat het virus op de bedrijven al meerdere weken aanwezig is. Er heeft niet alleen besmetting van mens op dier plaatsgevonden. De nertsen hebben ook elkaar besmet. 3

Het leven van nertsen in de pelsdierfokkerij is altijd verschrikkelijk en nu lijden de dieren nog eens extra omdat ze door mensen ziek gemaakt worden.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Zieke dieren

De Nederlandse vee-industrie loopt voorop in dierenleed, want volgens het RIVM zijn de nertsen niet alleen de eerste dieren in Nederland waarbij een coronabesmetting is vastgesteld, maar, voor zover bekend, is het wereldwijd ook de eerste keer dat covid-19 op grotere schaal is vastgesteld bij fokdieren. Net als bij de mens variëren de symptomen van een snotneus tot overlijden. “Het leven van nertsen in de pelsdierfokkerij is altijd verschrikkelijk,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen, “en nu lijden de dieren nog eens extra omdat ze door mensen ziek gemaakt worden.”

Mocht er in de herfst, zoals door sommige experts is voorspeld, een heropleving van Corona plaatsvinden dan zitten de hokken op de nertsenbedrijven vol met enkele miljoenen dieren.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

De Mortel en Deurne

Het bedrijf in De Mortel is evenals de twee locaties aan de Bankert in Milheeze eigendom van nertsenhouder VOF Kuunders Nertsen. Het is gevestigd aan de Dr. de Quayweg met 14.700 moederdieren. Ook op het tweede bedrijf aan de Bankert zou nu corona bij nertsen geconstateerd zijn. 1 Wat het totaal van bedrijven op vijf brengt.

Het bedrijf in Deurne heeft, zover bekend, geen connectie met de corona uitbraak van april. Het ligt aan de Vinkenweg onder de naam Kuijpers Nertsenhouderij B.V. en heeft een vergunning voor 7.000 ‘fokteven’.

Verboden industrie

Rond deze tijd krijgen de nertsen de jongen die over 7 maanden worden vermoord voor hun pels. “Mocht er in de herfst, zoals door sommige experts is voorspeld, een heropleving van Corona plaatsvinden dan zitten de hokken op de nertsenbedrijven vol met enkele miljoenen dieren,” waarschuwt Vermeulen.

De pelsdierhouderij is om ethische redenen verboden, maar onder voorwaarde mogen nertsenfokkers tot 1 januari 2024 afbouwen. “Wij vragen, ook vanwege deze coronabesmettingen, om een versneld einde aan deze verwerpelijke industrie,” zegt Vermeulen. 1 Een week voor het bekend worden van de besmettingen vroeg Animal Rights al om striktere controle van deze industrie in verval.

Wij vragen, ook vanwege deze coronabesmettingen, om een versneld einde aan deze verwerpelijke industrie.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Dierenleed & volksgezondheid

Na de eerste ontdekkingen in april werd een onderzoek ingesteld. Hieruit blijkt dat er geen virus in de luchtmonsters buiten de stal is aangetroffen. Wel is de ziekteverwekker in de directe omgeving van nertsen gevonden op stofdeeltjes binnen de stal. Het is nog onbekend of mensen via deze stofdeeltjes besmet kunnen raken met COVID-19. Vooralsnog lijkt het erop dat de dieren elkaar verder besmet hebben en dat het virus er weken heeft rondgewaard. “Dat is niet verwonderlijk met de lange batterijen van kleine, gaasdraad hokken, waarin deze van nature solitaire dieren wegkwijnen,” zegt Vermeulen. “Zelfs het kleinste gevaar voor de volksgezondheid is onnodig, omdat zowel de nertsen als de mensen beter af zijn zonder de bontindustrie,”

In de omgeving van de getroffen nertsenhouderijen in De Mortel en Deurne gaan dezelfde 400 meter afstand maatregelen gelden als eerder al in Milheeze en Beek en Donk.

Boerderijkatten

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meldt op 15 mei 2020 dat ook drie katten op de door corona getroffen nertsenhouderij in Milheeze besmet zijn geraakt met het corona virus. 1 Bij de drie 'boerderijkatten' zijn antistoffen tegen COVID-19 aangetoond, wat betekent dat ze besmet zijn geweest.

In het kader van het onderzoek na de besmettingen bij nertsen zijn 11 boerderijkatten op het bedrijf getest. Bij drie van deze katten zijn antistoffen gevonden. Het is niet vast te stellen hoe de katten de infectie hebben opgelopen. Op het bedrijf werkten personen met verschijnselen van COVID-19. Ook waren nertsen op het bedrijf besmet met het virus.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer