Main content

Inhoud

Nieuwe undercoverbeelden uit Nederlands slachthuis

Nieuws: 23 juni 2021
Slacht

Opnieuw brengt Animal Rights verschrikkelijke beelden uit een slachthuis naar buiten. Deze keer gaat het om Vee- en vleeshandel Mulder BV, gevestigd in het Gelderse Twello. Kristel Grond, campagneleider Stop de slacht, reageert boos: “De beelden tonen hoe angstige dieren ontsnappen aan de slachters, worden getrapt en opnieuw moeten worden gevangen. Ook hoe de dieren getuige zijn van het verdoven en slachten van hun lotgenoten en hoe onwillige dieren aan de staart worden voortgedreven.”

Animal Rights heeft naar aanleiding van de illegale praktijken een handhavingsverzoek bij de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit ingediend en vraagt de overheid een grootschalig en onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar alle Nederlandse slachthuizen en daarbij de onmiddellijke sluiting van alle falende slachthuizen..

De beelden tonen hoe angstige dieren ontsnappen aan de slachters, worden getrapt en opnieuw moeten worden gevangen. Ook hoe de dieren getuige zijn van het verdoven en slachten van hun lotgenoten en hoe onwillige dieren aan de staart worden voortgedreven.

Kristel Grond, Animal Rights

Trekken aan staarten en optillen aan hoorns

De dieren verzetten zich en willen niet de lopende band op lopen. Ze worden opgejaagd en als zelfs dat niet helpt, worden ze vooruit gedwongen door hun staarten omhoog te trekken of om te draaien. Kleinere dieren worden ook bij de hoorns opgetild.

Dit is in strijd met de Europese Verordening Bijlage III, Artikel 1.8, maar ook de Nederlandse wetgeving (Artikel 1.12. van Besluit houders van dieren) wordt hierbij overtreden.

Grond begrijpt het verzet volkomen: “Verzet vanuit de dieren is heel begrijpelijk. Alle dieren, inclusief de mens, hebben de wil om te blijven leven. Niemand loopt vrijwillig de slachtlijn op!”

Bekijk ook: voorbeelden van ernstige misstanden in Nederlandse slachthuizen

Soortgenoten recht voor hun ogen geslacht

De jong geslachte dieren - veelal de bokjes die het ‘afval’ zijn van de geitenmelk en -kaas industrie - worden in een ruimte bijeengedreven waar ook het toestel met de elektroden staat. Ter verdoving worden ze met de kop er tegenaan gedrukt worden. Deze bokjes schreeuwen het regelmatig uit.

De dieren zien, horen en ruiken hoe hun voorgangers met de elektrische tang worden verdoofd, hoe hun keel wordt doorgesneden, hoe deze aan een achterpoot worden opgetakeld en leegbloeden tot ze sterven.

Grond legt uit: “Zowel in de Europese verordening 1099/2009 als in de Nederlandse Besluit houders van dieren is opgenomen dat elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden voorkomen moet worden. De beelden laten duidelijk zien dat het op geen enkele wijze voorkomen wordt.”

Lees ook: structureel dierenleed zoals falende verdoving bij Tomassen Duck-To

Het soort slacht is irrelevant. Slacht hoort per definitie niet thuis in een beschaafde maatschappij. Animal Rights blijft dan ook pleiten voor een einde aan alle slacht.

Kristel Grond, Animal Rights

Ontsnappingen

Op de beelden is ook te zien hoe een schaap ontsnapt is aan de slachter en zich verschuilt onder de leegbloedende lijken van zijn of haar soortgenoten, mogelijk zelfs familieleden. De slachter trapt het dier om het uit die schuilplaats te verdrijven met als gevolg dat hij of zij de slachtruimte uitvlucht.

Het dier wordt gevangen en teruggeleid naar de slachtruimte waar het zonder gefixeerd te zijn, verdoofd wordt. Dit gaat door het tegenstribbelen van het schaap een paar keer mis. Het dier wordt vervolgens niet onmiddellijk de keel doorgesneden, maar eerst op de slachttafel gehesen.

“De stress en angst moeten voor het schaap onvoorstelbaar traumatisch zijn geweest,” zegt Grond.

Een geit die ontsnapt uit de slachtruimte weet zelfs het terrein van het slachthuis te ontvluchten en komt op straat terecht. Ook voor dit dier is er uiteindelijk geen genade en ook hem is niet “elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden” bespaard. Daarbij geeft de Europese verordening ook aan dat er voor gezorgd moet worden dat dieren niet kunnen ontsnappen.

Structureel dierenleed normaal in slachthuizen

Vee- en vleeshandel Mulder BV is gespecialiseerd in het op islamitische wijze slachten van schapen, lammeren en geiten: “Wij slachten dieren voor levering aan de groothandel en verkoop vanuit onze winkel.”

Naast verkoop van lamsvlees aan particulieren, wordt het vlees van schapen en geiten over het algemeen ook in diervoeding verwerkt of geëxporteerd. Wat de precieze bestemming is van het vlees van deze dieren, is onbekend.

Grond voegt toe: “Het soort slacht is irrelevant. Slacht hoort per definitie niet thuis in een beschaafde maatschappij. Animal Rights blijft dan ook pleiten voor een einde aan alle slacht.”

Animal Rights heeft sinds 2017 regelmatig undercoverbeelden uit verschillende slachthuizen naar buiten gebracht. In Nederland gaat het al met regelmaat mis en in België gingen varkensslachters in Tielt en Torhout, runderslachter in Izegem, de inmiddels gesloten kalverslachter VanDrie uit Hasselt, schapenslachter Moerbeko uit Zele en kippenslachter Nollens uit Kruishoutem het slachthuis van Twello voor.

Overal werden misstanden vastgelegd. Hieruit concludeert Animal Rights dat humaan slachten niet bestaat, dat het lijden van dieren inherent is aan het slachtproces en de mishandelingen structureel plaatsvinden in slachthuizen.

Animal Rights dient handhavingsverzoek in

Er is slechts enkele uren, verdeeld over twee dagen in de winter van 2019-2020 op het bedrijf gefilmd. Grond: “Het tijdsbestek is zo kort en de hoeveelheid misstanden die dat al oplevert is onthutsend.” Eerder in 2013 kreeg de slachterij al een tik op de vingers van de rechter.1

Animal Rights heeft naar aanleiding van de eigen beelden een handhavingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA). Er moet handhaving plaatsvinden op deze illegale praktijken.

Kies voor een plantaardige levensstijl

Als consument kan je zelf ook al het nodige doen om niet meer bij te dragen aan dit dierenleed. De geiten en schapen zijn slachtoffers van de zuivel- en vleesindustrie. Kies voor alternatieven voor vlees en voor zuivel.

UPDATE Naar aanleiding van onze beelden reageert Mulder B.V. in de media. De uitspraken zijn bagatelliserend en onjuist.

Wetgeving

Europese Verordening (EG) Nr. 1099/2009
Het belangrijkste grondbeginsel uit de ‘Europese Verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden’ staat in hoofdstuk II, artikel 3.1: “Bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard.”

Tevens is in de desbetreffende verordening terug te vinden:
Bijlage III, Artikel 1.8 uit de Verordening zegt: “Het is verboden […], de dieren te slaan of te schoppen, . […] de dieren bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken, of ze zodanig te behandelen dat het hun pijn of vermijdbaar lijden berokkent”.

Bijlage III, Artikel 2.2 geeft aan: "Dieren worden op een veilige locatie ondergebracht en er wordt voor gezorgd dat zij niet kunnen ontsnappen of ten prooi vallen aan roofdieren."

Besluit houders van dieren
Binnen de Nederlandse wetgeving is in artikel 1.3 in Besluit houders van dieren gesteld dat het schoppen van dieren verboden is.

Artikel 1.12 van dit Besluit stelt ook dat:
Bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten wordt de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden bespaard.

Thanks to funding from the Fred Foundation, this story was possible.