Main content

Inhoud

Het gaat flink mis in Nederlandse slachthuizen

Nieuws: 19 juni 2018
Slacht

Nederland - Uit onderzoek van RTL Nieuws blijk dat het flink mis gaat in Nederlandse slachthuizen. De opgevraagde rapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de jaren 2015, 2016 en 2017 lezen als een horrorverhaal. Slachthuizen blijken amper boetes te krijgen voor de vele misstanden. Animal Rights campagneleider Robert Molenaar: “Het gaat flink mis in slachthuizen en dieren zijn hiervan de dupe.”


Bekijk ook: voorbeelden van ernstige misstanden in Nederlandse slachthuizen

Levend gekookt

Een van de meest pijnlijke misstanden die NVWA-inspecteurs meerdere malen hebben geconstateerd is dat varkens levend in een gloeiendhete broeibak terecht komen. Dit gaat als volgt: De varkens hangen aan een poot aan de slachtlijn en worden niet goed gekeeld. Vervolgens komen zij uit de verdoving en worden levend in de broeibak getakeld. Eenmaal in het hete bad gillen de varkens het uit en sterven een akelige verdrinkingsdood. Hoe dat eruit ziet heeft een undercovermedewerker van Animal Rights vorig jaar met een verborgen camera vastgelegd in een Vlaams varkensslachthuis. Nu blijkt dat deze schrijnende gevallen ook in Nederlandse varkensslachthuizen voorkomen. 


Het gaat flink mis in slachthuizen en dieren zijn hiervan de dupe.

Robert Molenaar, Animal Rights

Slecht gekeeld

Wat vaak door de inspecteurs wordt vastgesteld is dat varkens maar ook runderen, schapen en geiten niet goed gekeeld worden. De slachters snijden de halsslagaders onvoldoende door waardoor de dieren weer bijkomen uit hun verdoving. Ook gebeurt het andersom: dieren komen bij uit hun verdoving en worden bij bewustzijn gekeeld. In de opgemaakte rapporten wordt ook melding gemaakt van het herhaaldelijk steken van een kalfje met een bot mes. 


Kreupele dieren

Kreupele dieren die bij het slachthuis aankomen worden niet geslacht maar ter plekke gedood. Een inspecteur rapporteerde dat een slachthuis in overtreding was door een kreupel varken te elektrocuteren met een verdovingstang.
 De inspecteurs zagen ook dat een dier die niet naar het slachtgedeelte wilde, door een slachter hardhandig gedwongen werd. Dit deed hij door met een scherp voorwerp op een zeer gevoelige plaats van het dier druk uit te oefenen.


MisstandenEen inspecteur betrapte een slachter erop dat hij een kalf aan het villen was dat nog leefde. In een slachthuis werd een levend geitje in een krat vol gedode geiten gevonden. In een wachtstal bij een slachthuis bleek dat deze met 160% was overladen. 


De misstanden in slachthuizen stoppen alleen wanneer consumenten ervoor kiezen om te stoppen met het eten van vlees.

Robert Molenaar, Animal Rights

Amper boetes

Uit de rapporten blijk dat de NVWA meestal enkel een waarschuwing geeft en vooral kleine boetes oplegt. Zo kreeg een slachthuis slechts 1500 euro boete opgelegd voor het varken dat op afschuwelijke wijze om het leven kwam in de broeibak. 


Aantallen

Volgens cijfers van het CBS worden er in Nederland jaarlijks zo’n 15 miljoen varkens en 2 miljoen runderen geslacht. Zo’n 90% wordt geslacht in de 21 grootste slachterijen van het land. Uit de naleefmonitor van de NVWA blijkt dat het fixeren, bedwelmen en het kelen van de dieren vele honderdduizenden keren mis gaat.

Molenaar: “De misstanden in slachthuizen stoppen alleen wanneer consumenten ervoor kiezen om te stoppen met het eten van vlees.”

Misstanden in aantallen

  • In 2015 werden in de 21 grootste slachthuizen van Nederland * 15.697.620 runderen en varkens geslacht. **

  • 466.465 keer gaat het fixeren mis, 709.741 keer gaat het bedwelmen mis en 627.904 keer gaat het verbloeden mis. ***

  • In 2016 werden in deze slachthuizen 15.723.180 runderen en varkens geslacht.

  • 551.154 keer gaat het fixeren mis, 627.243 keer gaat het bedwelmen mis en 312.778 keer gaat het verbloeden mis.

  • In de eerste zes maanden van 2017 werden in de 21 grootste slachthuizen 7.806.870 runderen en varkens geslacht.

  • 390.344 keer gaat het fixeren mis, 234.206 keer gaat het bedwelmen mis en 156.137 gaat het verbloeden mis.

*Statistieken van de CBS.
** Volgens de naleefmonitor van de NVWA over de periode januari 2015 t/m juni 2017 worden in de 21 grootste roodvleesslachthuizen 90% van de productie in Nederland geslacht.
*** De naleefmonitor van de NVWA geeft per half jaar aan in hoeverre de dieren volgens de regels worden gefixeerd, bewelmd en verbloed.