Main content

Inhoud

Nergens in Utrecht mogen vossen worden gedood

Nieuws: 18 februari 2022
Jacht

Een fantastische overwinning: nergens in de provincie Utrecht en op geen enkel moment van de dag mogen nog vossen worden doodgeschoten. Dat oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland eerder deze week. Vorig jaar stapten de dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life samen naar de rechter om het ’s nachts afschieten van vossen in Utrecht te stoppen. Ook De Faunabescherming was partij. Het is een uitspraak met grote gevolgen. De rechtbank heeft namelijk ook het besluit van de minister, om vossen overdag bij schade te mogen doden, onverbindend verklaard. De organisaties: “Zowel overdag als in het holst van de nacht zijn vossen nu veilig.”

Update: 10 juni 2022

De provincie Utrecht stapte naar de Raad van State. Tijdens een spoedzitting probeerde zij het afschotverbod van de Utrechtse rechtbank van tafel te krijgen. Dat is niet gelukt. ,,In afwachting van een definitieve uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak mogen vossen in de provincie Utrecht voorlopig niet worden afgeschoten".

WAAROM GELDT HET BESLUIT VAN DE MINISTER NIET MEER?

Vossen staan op de landelijke vrijstellingslijst en mogen overdag bij schade worden gedood. Dit is vastgelegd in een ministeriële regeling (de Regeling natuurbescherming). Deze regeling geldt landelijk. Een bepaling kan echter alleen in een ministeriële regeling worden opgenomen, als dit ergens in de wet zo is geregeld. Vaak staat er dan iets in de trant van “bij ministeriële regeling kan…”. Maar in de Wet natuurbescherming, waar de regeling op gebaseerd is, komt dit helemaal nergens voor.

“Een ministeriële regeling kan alleen bestaan, als de wetgever hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Dat is nu niet zo. De rechters hebben een fout geconstateerd”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

Wij zijn op alle punten in het gelijk gesteld, echt fantastisch.

Jessica Smit, Animal Rights

EN HET BESLUIT VAN DE PROVINCIE UTRECHT?

Een besluit voor extra afschotbevoegdheden, zoals jagen in de nachtelijke uren, kan door een provinciebestuur worden verleend. Dit wordt een ontheffing genoemd. De provincie Utrecht had een ontheffing verleend om in de nachtelijke uren met kunstlicht in weidevogelgebieden en rondom bedrijven met vrije uitloopkippen op vossen te schieten. Animal Rights en Fauna4Life stapten vorig jaar naar de rechter om dit afschot tegen te houden. Er was geen schade bekend bij kippenboeren en ook de weidevogels in de provincie Utrecht doen het relatief goed.

“Wij zijn op alle punten in het gelijk gesteld, echt fantastisch”, zegt Jessica Smit van Animal Rights. Al eerder oordeelde een interne adviescommissie van de provincie dat de relatie tussen de vossen en mogelijke schade niet duidelijk genoeg was aangetoond.

Lees ook: Provincie Utrecht, stop de nachtelijke vossenjacht!

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE UITSPRAAK?

De landelijke vrijstelling is onverbindend verklaard. Dit geldt niet alleen in Utrecht, maar in heel Nederland. De dierenbelangenorganisaties denken na over vervolgstappen in de andere provincies. In Utrecht mogen zowel ’s nachts als overdag geen vossen meer worden gedood. Dit geldt tot zes weken, nadat de provincie een nieuw besluit heeft genomen. De geconstateerde gebreken moeten dan wel worden hersteld. “Het is maar de vraag of dit gaat lukken”, zeggen de organisaties tot slot.

Thanks to funding from the Fred Foundation, this story was possible.