Main content

Inhoud

Kolganzen mogen niet in Limburg broeden

Nieuws: 18 februari 2021
Jacht

De provincie Limburg heeft toestemming gegeven voor de populatiereductie van kolganzen en brandganzen in de volledige provincie. Tot en met 2026 mag er met geweren, geluiddempers, lokmiddelen en kunstmatig licht op deze dieren geschoten worden. Broedende kolganzen worden in Limburg niet getolereerd. Broedende brandganzen moeten teruggebracht worden naar een aantal van maximaal 200 dieren. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights tekenen bezwaar aan tegen de twee besluiten. De organisaties: “Elke kolgans die in Limburg een nest durft te maken wordt afgeschoten. Dit is een absurd besluit. Vogels komen, gaan en blijven, migreren of kiezen nieuwe broedgebieden. Klimaatverandering zal het gedrag van vogels nog meer gaan beïnvloeden. Daar verandert een provinciegrens niks aan.”

Elke kolgans die in Limburg een nest durft te maken wordt afgeschoten.

Animal Rights & Fauna4Life

REDUCEREN BROEDPOPULATIE MAG NIET

Ganzen zijn grofweg onder te verdelen in twee groepen: winterganzen en zomerganzen. De winterganzen zijn trekvogels die Nederland bezoeken als overwintergebied. De zomerganzen zijn het hele jaar door aanwezig. Zij leven en broeden in Nederland. Oorspronkelijk bezochten kolganzen Nederland als overwinteraars, maar sinds de jaren ’80 zijn er ook broedende dieren. In eerste instantie ging het om lokvogels die werden gebruikt bij de jacht en zijn losgelaten nadat dit verboden werd.1 Ook brandganzen broeden al vanaf 1988 in ons land. Zowel brandganzen als kolganzen zijn inheemse diersoorten.

In de zomer zijn er tussen de 500 en 1.100 brandganzen in Limburg aanwezig en tussen de 30 en 100 kolganzen.2 Pauline de Jong van Fauna4Life: “Het reduceren van de stand van een broedpopulatie ganzen is in strijd met nationale en internationale regelgeving. Er mogen geen ganzen worden afgeschoten louter en alleen om de broedpopulatie te beperken.”

Het reduceren van de stand van een broedpopulatie ganzen is in strijd met nationale en internationale regelgeving.

Pauline de Jong, Fauna4Life

LANDBOUWSCHADE EN VLIEGVEILIGHEID

In de twee besluiten van de provincie worden nog twee andere belangen genoemd: landbouwschade en vliegveiligheid. De landbouwschade die wordt aangedragen vindt vooral plaats in de winterperiode. Deze schadegegevens kunnen dus niet worden gebruikt voor afschot in de zomerperiode. Het gevaar voor de vliegveiligheid op Maastricht Aachen Airport is minimaal. Volgens de besluiten zelf komt het wel eens voor dat een brandgans of kolgans over het vliegveld vliegt, maar is de kans op een aanvaring klein. Niemand weet of die enkele overvliegende gans in Nederland broedt, uit België komt of bezig is met de vogeltrek. Broedende ganzen in de omgeving van het vliegveld zijn er in ieder geval niet.

Jessica Smit van Animal Rights: “Deze toestemming is volledig gericht op de reductie van broedende vogels en heeft weinig te maken met landbouwschade of vliegveiligheid. Er wordt van alles aangehaald om maar op broedende ganzen te kunnen schieten. Schandalig.”

Er wordt van alles aangehaald om maar op broedende ganzen te kunnen schieten. Schandalig.

Jessica Smit, Animal Rights

PROCEDURE

Animal Rights en Fauna4Life verzoeken de provincie Limburg om de besluiten in te trekken. De organisaties: “Wij begrijpen niet hoe de provincie achter dit dwaze besluit kan staan en hopen het bestuur op andere gedachten te brengen. Zo niet, dan stappen we vol vertrouwen naar de rechter.”

Aangeschoten ganzen

Animal Rights trekt er sinds 2015 op uit om te demonstreren tegen de ganzenjacht, wilde dieren te beschermen en jachtpartijen te filmen. De activisten van Animal Rights vinden aan de lopende band aangeschoten en met hagel doorzeefde ganzen, aan hun lot achtergelaten om alleen te creperen. De ganzenjacht zorgt voor stress, angst, pijn en bij een slecht geplaatst schot: een langdurige doodsstrijd. Een zichzelf respecterende samenleving zou niet dit langer toe moeten staan. Teken ook daarom voor dierenrechten in de grondwet.