Main content

Inhoud

Jaarlijks 53 miljoen vogels doodgeschoten

Nieuws: 23 mei 2019
Jacht

In Europa worden jaarlijks 53 miljoen wilde vogels legaal doodgeschoten. Een groot gedeelte daarvan zijn trekvogels, die in sommige lidstaten acuut gevaar lopen of met uitsterven worden bedreigd. Dat blijkt uit een Duitse studie van Komitees gegen den Vogelmord. "Zelfs als de jacht niet de belangrijkste oorzaak van de dood van de vogels is, versnelt hij de achteruitgang", zegt Axel Hirschfeld, bestuurslid van de in 1975 opgerichte natuurbeschermingsorganisatie.1

De jacht is mede verantwoordelijk voor de teloorgang van vele vogelsoorten.

Jessica Smit, Animal Rights

ACHTERUITGANG VOGELSOORTEN

In heel Europa zijn in dertig jaar tijd maar liefst 300 miljoen broedparen verdwenen. Dat is een verlies van 57%.1 De oorzaken liggen onder meer in de toenemende vernietiging van habitats en een verminderd voedselaanbod, wegens de achteruitgang van insectensoorten. Ook in Nederland gaat het niet goed met vele vogelsoorten. Daarnaast worden er op Europees niveau ook nog eens 53 miljoen vogels per jaar doodgeschoten.

Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “De aantallen zijn dramatisch hoog. De jacht is mede verantwoordelijk voor de teloorgang van vele vogelsoorten.”

JACHT HELPT WILDE DIEREN NIET

De kievit, tortelduif en veldleeuwerik zijn in Duitsland beschermd, maar worden tijdens de trek naar het zuiden met honderdduizenden tegelijk afgeschoten. De wulp, een geliefde weidevogel, is in Nederland en België streng beschermd. Tien meter over de Belgische grens, aan de Franse kust, staan de lokvogels al klaar om wulpen neer te kunnen schieten. In Frankrijk mag alleen aan de kust op deze vogel gejaagd worden, maar ze gebruiken juist die kustregio voor hun trek en om zich te oriënteren op de route naar het zuiden. Mogelijk wil Frankrijk in 2020 de jacht op de Grutto weer toestaan.1

Jessica Smit: “In Nederland worden draconische maatregelen genomen om weidevogels te beschermen, onder meer door op kraaien en vossen te jagen. Terwijl deze en andere vogels in de rest van Europa worden afgeschoten. Dit is een vreselijk uit de hand gelopen hobby met maar één verliezer: wilde dieren.”

STEM DIERVRIENDELIJK

Vandaag zijn er Europese verkiezingen in Nederland en zondag in België. Veel regels omtrent de jacht en de bescherming van wilde dieren en hun leefgebieden worden op Europees niveau geregeld. Animal Rights vindt dat wilde dieren er bij horen, ze hebben hun eigen plek in ons landschap en moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Breng je stem uit voor zij die dat niet kunnen.

Stop de heksenjacht op de vos Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer