Main content

Inhoud

Hallucinerende cijfers over proefdieren

Nieuws: 17 december 2020
Dier­proeven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het nieuwste jaarverslag over proefdierengebruik gepubliceerd. Vorig jaar werden in Nederland 448.656 dierproeven uitgevoerd op 441.224 proefdieren. Nog eens 442.767 proefdieren werden gedood omdat ze simpelweg ‘teveel’ waren.

Waar vinden de dierproeven plaats?

Een kwart van de dierproeven (118.082) vond vorig jaar plaats in de laboratoria van 14 universiteiten en medische centra. Daarvan zijn het Leids Universitair Medisch Centrum, Rijksuniversiteit Groningen en het Erasmus MC de grootste proefdierverbruikers. Omdat de NVWA geen cijfers publiceert over de andere 67 proefdiercentra in ons land blijft het gissen welke (commerciële) instellingen de meeste proefdieren gebruiken. Bedrijven zoals Charles River in Den Bosch en MSD Animal Health in Boxmeer zijn bekende grootverbruikers maar communiceren geen dierproevencijfers.

Om wat voor dierproeven gaat het?

Ruim 25% van alle dierproeven zijn wettelijk verplichte giftigheids- en veiligheidstesten. Hiervoor worden veel ratten (62.760) konijnen (12.529) en honden (328) gebruikt. De overige 75% van alle dierproeven zijn niet wettelijk verplicht zoals nieuwsgierigheidsonderzoek en toegepast onderzoek. Zo’n 10% van alle dierproeven is onderzoek ten behoeve van de intensieve veehouderij.

Wat vindt Animal Rights?

Het zijn hallucinerende cijfers. Voornamelijk jonge proefdieren maar ook zwangere dieren (!!) worden opzettelijk ziek gemaakt en uiteindelijk gedood. En bij 1 op de 100 proefdieren zijn de dierproeven zo zwaar dat ze in de hoogste pijncategorie vallen. De NVWA voert regelmatig inspecties uit bij proefdiercentra, maar doet dit in 60% van de gevallen aangekondigd.

Wij voeren campagne voor afschaffing van dierproeven op basis van ethische en wetenschappelijke gronden. Ethisch, omdat elk proefdier een individu is met recht op leven en welzijn. Wetenschappelijk, omdat de voorspellende waarde van dierproeven voor mensen zeer beperkt is.

Hoe nu verder?

Een van de belangrijkste zaken om aan te pakken is het vervangen van wettelijk verplichte dierproeven door alternatieven. De conservatieve opstelling van (Europese) politici en wetenschappers houden dit vooralsnog tegen. Nieuwsgierigheidsonderzoek en dierproeven voor de veehouderij hoef je niet te vervangen en kan je direct afschaffen of als overheid zijnde niet meer financieren. Het toegepaste dierproeven-onderzoek dient uitgefaseerd te worden. Tegelijkertijd zal de ontwikkeling van dierproefvrije systemen een vlucht nemen, aangejaagd door wetgeving en financiële middelen. Niet voor niets heeft de Nederlandse overheid zich gecommitteerd aan de Transitie Proefdiervrije Innovatie. Wat ons en de proefdieren betreft kan de transitie niet snel genoeg gaan.

Help mee proefdieren redden

Animal Rights voert actief campagne voor het vervangen van dierproeven. Steun ons belangrijke werk met een donatie.