Main content

Inhoud

Verandering op komst voor proefdieren

Nieuws: 14 december 2020
Dier­proeven

Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) is het Nederlandse actieplan geïnitieerd vanuit de overheid om dierproeven te vervangen door alternatieven. Nu drie jaar later wordt TPI omarmd door een steeds groter wordende groep onderzoekers. Minister Schouten wil verder: “Dit onderwerp blijft het verdienen om met elkaar, niet alleen in Nederland maar ook internationaal, te blijven doordenken welke stappen we kunnen zetten.” 1 2

Onze standpunten worden overgenomen

Robert Molenaar van Animal Rights is blij dat TPI ook in 2021 doorgaat: “We roepen al heel lang dat dierproeven onethisch zijn en niet goed werken. Na jarenlang campagnevoeren zien we onze standpunten steeds meer terug in overheidsbeleid. Nu is het zaak om door te pakken.”

Helaas zien we de transitie nog niet terug in de cijfers. Het aantal dierproeven in Nederland schommelt jaarlijks zo rond de 450.000. Volgens het Bureau DRIFT, gespecialiseerd in transities, duren transities doorgaans een of twee generaties: “De transitie naar proefdiervrije innovatie bevindt zich nu in de fase van voorontwikkeling. De TPI-partners onderschrijven dit.”

Verandering op komst

“Wat je ziet gebeuren is dat in de wetenschappelijke gemeenschap een draagvlak voor TPI is ontstaan. De één wil af van dierproeven omdat ze niet goed werken, de ander ook vanuit ethisch oogpunt,” aldus Molenaar. Volgens Bureau Drift zal de institutionele systeemverandering, waarin proefdiervrije innovaties meer geaccepteerd en toegepast worden, in een volgende fase optreden. 1

Animal Rights blijft pushen

Animal Rights blijft pushen voor een versnelling van de transitie. Molenaar: “Proefdieren lijden nu en dat mogen we nooit vergeten. Een van de belangrijkste aanbevelingen voor een geslaagde transitie is meer financiële middelen voor proefdiervrije innovaties en dat kan nog veel beter.”

“TPI heeft als missie om innovaties te stimuleren om te komen tot een systeem met methoden en testen die beter voorspellen over werkzaamheid en veiligheid van medicijnen en stoffen, waardoor dierproeven steeds meer overbodig worden.”

Minister Schouten van LNV