Main content

Inhoud

Tienduizenden dierproeven voor de intensieve veehouderij

Nieuws: 9 oktober 2018
Dier­proeven

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gesteld over de vele dierproeven die plaatsvinden voor de intensieve veehouderij. 1 Het gaat om tienduizenden proefdieren die jaarlijks worden gebruikt. Animal Rights campagneleider Robert Molenaar bestudeerde deze experimenten: “Het gaat om kalfjes die alleen in een te kleine box worden vastgebonden zonder stro, gezonde biggetjes van 7 dagen oud die opzettelijk ziek worden gemaakt en kippen die na de test de nek wordt gebroken.”

We moeten de vee-industrie afbouwen; daar hebben we geen dierproeven voor nodig.

Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren

Tienduizenden proefdieren

De dierproeven worden jaarlijks uitgevoerd door universiteiten, commerciële proefdiercentra en voederbedrijven. Volgens Animal Rights worden de experimenten gedaan zodat meer dieren de erbarmelijke condities in de intensieve veehouderij kunnen overleven, terwijl het juist deze condities zijn die dieren ziek maken.

Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren: “De vee-industrie is een onhoudbaar systeem. Het is onacceptabel dat dierproeven ertoe leiden dat dieren nòg verder worden aangepast aan die houderij. We moeten de vee-industrie afbouwen; daar hebben we geen dierproeven voor nodig.”

Voorbeelden dierproeven

“Het gaat ook om dierproeven die ernstig dierenleed veroorzaken,” aldus Molenaar. “Zo worden kippen geïnfecteerd met E.coli om te kijken hoe lang het duurt voordat de dieren bezwijken. In een vaccintest voor de (straks verboden) bontsector worden duizenden nertsen en muizen blootgesteld aan botulisme. De dieren sterven aan algehele verlammingsverschijnselen en benauwdheid.”

Minder belastend maar zeer ongewenst is de dierproef van de Universiteit van Wageningen waarbij twee groepen varkens met elkaar worden vergeleken: de ene groep wordt gehouden in een zeer hygiënische ruimte, de andere groep in een met mest besmeurde stal. De dieren in de vieze stal worden ook nog eens geïnjecteerd met een stof dat 12uur lang koorts opwekt.

Bekijk hier de 9 voorbeelden van dierproeven voor de intensieve veehouderij.

Veel van dit soort dierproeven worden uitgevoerd in gangbare fokkerijen. Deze voldoen niet aan de wet op de dierproeven maar toch wordt dit toegestaan.

Robert Molenaar, Animal Rights

Huisvesting voldoet niet

Uit de dierproef-aanvragen blijkt dat de huisvesting van de proefdieren lang niet altijd voldoet aan de wet. Zo worden in de proefboerderijen van Schothorst Feed Research in Lelystad als onderdeel van de proef kippen 12 dagen lang op een kale rooster geplaatst. Ook koeien, kippen en runderen worden in kleinere ruimtes gehouden dan wettelijk voor proefdieren is toegestaan. Bovendien worden proefdieren regelmatig apart gezet en krijgen ze geen beddingmateriaal.

Molenaar: “Veel van dit soort dierproeven worden uitgevoerd in gangbare fokkerijen. Deze voldoen niet aan de Wet op de dierproeven maar toch wordt dit toegestaan.”

Terugdringen van dierproeven

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wil dierproeven afbouwen en Nederland koploper maken op het gebied van dierproefvrij onderzoek. Volgens Animal Rights kan de minister grote stappen zetten door de onethische dierproeven voor de intensieve veehouderij aan te pakken.

Cijfers:

Volgens het Zo doende 2016 jaarrapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit werden 47.549 dierproeven uitgevoerd voor toegepast en omzettingsgericht onderzoek naar dierziekten en dierenwelzijn. Daarnaast werden er 1799 dierproeven uitgevoerd krachtens wetgeving vereiste toxicologie voor diervoeder en doeldier. Het gaat niet enkel om dierproeven voor de intensieve veehouderij maar ook om de ontwikkeling van medicijnen voor huisdieren.

In 2016 werden voor het toegepaste en omzettingsgericht onderzoek naar dierziekten en dierenwelzijn het volgende aantal dierproeven uitgevoerd op deze diersoorten:

 • 1489 muizen
 • 143 ratten
 • 175 cavia’s
 • 33 Syrische goudhamsters
 • 38 andere knaagdieren
 • 93 konijnen
 • 74 honden
 • 11 katten
 • 5 fretten
 • 92 paarden en ezels
 • 7.278 varkens
 • 188 schapen
 • 1986 runderen
 • 32.828 kippen
 • 1756 andere vogels