Main content

Inhoud

Een tijdlijn: Wat is er gebeurd sinds de Animal Rights undercover eendenvangbeelden?

Nieuws: 5 februari 2019
Slacht

Sinds Animal Rights in juli 2018 via RTL Nieuws de beelden naar buiten bracht van hoe eenden gevangen worden voor de slacht, is het lot van de eenden bijna continu onder de aandacht geweest. Een mooi resultaat was de reactie van de PLUS-supermarktketen om deze eenden uit hun schappen te halen.

Wij zien de eendenhouderij als zo fundamenteel in strijd met de natuurlijke behoeften van de dieren dat het geen verbeteringen of aanpassingen behoeft maar opheffing

Animal Rights

Save Movement

Op 6 juli demonstreerde Animal Rights voor de poorten van het slachthuis en op 14 augustus hield de Save Movement haar eerste wake bij Tomassen Duck-To in Ermelo.

Eyes on Animals

In Augustus ging Eyes on Animals bij Tomassen op bezoek. Tomassen liet weten dat ze niet overtuigd zijn dat de CO2 verdoving diervriendelijker is dan het controversiële elektrische waterbad - de dieren moeten eerst levend worden aangehangen en de verdoving is niet altijd effectief - en daarom niet willen overstappen. Eyes on Animals constateerde verder dat eenden tijdens het aanhangen de containers onder hen raakten, dat sommige eenden in de bocht van de aanhanglijn met hun snavel in een geul bleven haken en dat eenden vlak voordat ze het waterbad naderen hun kop optrekken, waardoor hun borst eerder in contact komt met het elektrische waterbad dan de kop en zo een pijnlijke schok krijgen voordat ze verdoofd raken. 1 Naar aanleiding van het bezoek werden er wat aanpassingen gedaan. 2

Dierenbescherming

De derde week van augustus is de dierenbescherming bij Tomassen gaan praten. Ze hebben aangedrongen op een verplichte cursus voor de vangploegen. Ook bericht de Dierenbescherming dat “Tomassen grote borden met plaatjes [wil] ophangen in de eendenstallen, waarop getoond wordt hoe de eenden gevangen moeten worden. Door met plaatjes te werken in plaats van tekst, is de informatie duidelijk voor alle leden van de vangploeg. Die ploegen bestaan namelijk vaak uit werknemers uit verschillende landen, zoals Polen en Roemenië.”

De dierenbescherming heeft het verder over het “tegemoetgekomen aan de behoeften van het dier, de veehouder, de consument en het milieu” en trekt als conclusie: “de eendensector neemt stappen in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet, het kan en moet nog beter. Een goede training van de vangploegen en controle op naleving van de richtlijnen zijn een must. Daarnaast zou er serieus gekeken moeten worden naar het voorzien van zwemwater voor de eenden.” 1

Tomassen Duck-To

Naar aanleiding van de Animal Rights beelden kondigde eendenslachterij en -integratie Tomassen Duck-To in september aan te werken aan de opzet van een ketenkwaliteitssysteem met expliciet aandacht voor vangen en laden van eenden die richting slachterij gaan. De kwaliteitsgarantie zal voornamelijk bestaan uit basisvoorwaarden, regels en checklijsten, trainen van vangploegen en steekproefsgewijs onaangekondigde controles doen bij het vangen en laden van eenden. 1

Lucky Duck

Een klacht tegen de naam ‘Lucky Duck’, onderdeel van Tomassen Duck-To B.V., bij de Reclame Code Commissie werd in september afgewezen. De voorzitter acht de vermelding "Lucky Duck International B.V.” een fantasienaam waarbij het te ver gaat om deze naam aldus uit te leggen dat de producten van adverteerder zouden voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van dierenwelzijn. De gevoerde bedrijfsnaam is derhalve niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code. 1

Tweede Kamer

In oktober boodt Animal Rights de 25.000 handtekeningen voor de petitie 'verbied de eendenfokkerij’ aan bij de Tweede Kamer. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren kondigde na het in ontvangst nemen van de petitie Kamervragen aan. Ze gaat zich inzetten om een meerderheid te krijgen voor een verbod op de eendenhouderij, in navolging op de nertsenhouderij.

Dwangsom

In december werd een dwangsom tegen Tomassen Duck-To ingetrokken Deze was in April 2018 aan het bedrijf opgelegd - 15.000 euro per overtreding - omdat de eendenverwerker meer dieren slacht dan volgens de oude milieuvergunning was toegestaan. Tomassen Duck-To mocht volgens die oude vergunning dagelijks 31.500 eenden slachten, maar dat bleken er volgens controleurs van de gemeente Ermelo ruim 3.000 per dag meer te zijn. Ook werd bij Tomassen gewerkt van 06:00 tot 18:00 uur, terwijl 07:00 tot 16:00 de vergunde werktijden waren. In december werd de dwangsom ingetrokken omdat er volgens burgemeester en wethouder van Ermelo zicht is op legalisatie. 1

Opnieuw gooien met eenden

Begin januari 2019 was een toevallige voorbijganger getuige van het vangen van eenden bij een bedrijf in Ermelo. Er is niets veranderd. Uit het verslag en de foto’s blijkt dat eenden nog steeds in kratten worden gesmeten.

Kassa

Ook aan de levensomstandigheden in de schuren is niets veranderd. Nadat Animal Rights in de zomer van 2017 al beelden naar buiten bracht, deed ze dat in februari opnieuw via het tv-programma Kassa. Nog steeds liggen er dode en stervende eenden van verschillende leeftijden in de stallen, zijn er veel dieren met gewrichtsproblemen, vervormingen van de nek, problemen met de motoriek en neurotisch gedrag. Oudere dieren plukken elkaar tot bloedens toe kaal. Dieren liggen op hun rug, waarbij het tevergeefse gespartel om overeind te komen lijdt tot verwondingen aan rug en vleugeltjes. Dieren die niet in staat zijn om overeind te komen, kunnen dus ook niet bij de voerbakken of waternippels komen. De eenden kunnen niet naar buiten, zien nooit daglicht en hebben geen zwemwater.

Nieuwe dwangsom

Begin februari werd bekend dat Tomassen Duck-To BV mogelijk een nieuwe dwangsom te wachten staat. Deze keer voor het illegaal bouwen van een gasleiding en een gasstation. Het is duidelijk dat dit bedrijf het niet zo nauw neemt met de regels en een stevige vinger in de lokale pap heeft. De Ermelose eendenslachterij heeft bij de gemeente aangegeven het gasdrukregel- en meetstation toe te voegen aan de vorig jaar ingediende revisievergunningaanvraag voor zijn andere wetsovertredingen. 1

Daarnaast loopt er nog een handhavingsverzoek in verband met strijdig gebruik van diverse 'opstallen' aan de Harderwijkerweg en Eendenparkweg in Ermelo die eigenlijk bedoeld zijn voor pluimvee.

Animal Rights

Wij zien de eendenhouderij als zo fundamenteel in strijd met de natuurlijke behoeften van de dieren dat het geen verbeteringen of aanpassingen behoeft maar opheffing. We blijven ons voor de eenden inzetten. We gaan voor een einde aan de eendenfokkerij en -houderij in Nederland!